Şerefe Karşı Suçlar

Türk Dil Kurumu’na göre Şeref; “başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur” olarak; Hakaret ise “küçültücü söz veya davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavramların suç boyutunun ele alındığı, Şerefe Karşı Suçlar ise, Türk Ceza Kanunu’nda ise 125-131. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçu; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir…

Read & shop