Krizden çıkış sıcak paraya bağlanmış

Hükümetin uyguladığı ekonomik program asgari hasarla sonuca ulaştırabilir mi? Kanımca bazı tespitlerin önceden yapılması lazım. Bunlar TÜİK’in enflasyon ve hayat pahalılığı hesaplamalarının doğru şekilde yapılması gerçek rakamın açıklanması gerekir. İster kriz, ister normal zamanlarda olsun, üretimin, gelir artırıcı işlemlerin ana unsuru beşeri unsurdur. Yaklaşık 40 yıldır ama özellikle son 20 yıldır eğitim kalitesinde, okullaşmada eğitildi…

Read & shop

Sosyal güvenlik kurumları

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görev dışı harcamaları hep gözden kaçar. Kapatılan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 1949 yılında kuruldu. Amacı devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri çalışanlarının emeklilik ve sağlık hizmetleri için fon biriktirmekti. Toplanan kaynaklar verimli bir şekilde değerlendirilecek gelir gider dengesi daima korunacaktı. Ama siyasetçi bütçe dışı toplanan parayı görünce dayanamaz. Emekli Sandığı’nda da böyle oldu.…

Read & shop

Devlet vatandaşın cebine sadece vergiyle el atmıyor

Maliye Bakanlığı bürokratları ile bakanları ve başbakanlar 64 yıldır insanların haklarının nasıl yenildiğini anlatmaya çalışacağım. 1960 ihtilalinden sonra Türkiye’deki tasarruf hacminin yüzde 14’lerde olduğu ve bunun yatırımlara dönüşmesinin çok zor olduğu belirtilerek, tasarruf bonosu müessesesi yürürlüğe konulmuştur. Memurlardan örnek vereyim. Her memurun maaşından aynı vergi gibi kesinti yapılıp yerine tasarruf bonosu adı altında devlet senedi…

Read & shop

İthalat politikalarında politikasızlık

İthalata bakarken 75 – 80 yıllık gelişimine bakmakta fayda var. 1950’lere kadar ithalatçı ürünü hangi fiyata ithal edeceğini İstanbul Eminönü’nde bulunan Fiyat Kontrol bürosuna bildirmek ve onay almak durumundaydı. 1950’lerden sonra bu büro kapatıldı, ithalatçı o zamanki dış ticaret rejimine göre dilediği fiyattan ithalat yapmaya başladı. 1960 ihtilalinden sonra Fiyat Kontrol bürosu yeniden kuruldu. 1965…

Read & shop

Kopan “linkler” bağlanabilir mi?

Yazdıklarım su üzerine yazmak gibi ama izi kalsın diye yazmak durumundayım. Merkez Bankası’nın yeni yönetiminde Başkan Yardımcısı, finans piyasası ve enflasyon hakkında “link koptu, tamir etmeye çalışıyoruz. Ama çok zor” mealinde ifadeler kullandı. Hiçbir kurum diğerinden bağımsız değildir. Enflasyon, faiz fiyatı, vasıtasız vergi oranı, objektif hukuk kuralları, ekonominin cari fazlaya odaklı yeniden dizaynı ve dış…

Read & shop