2024 Yönet’işim teması “Cesaret ve Kararlılık”

Yöneticilerimizin yönetsel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi, liderlik ve iletişim sürecinde daha etkili çözüm üretme becerilerini zenginleştirmeyi ve bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapabileceği bir ortam oluşturabilmeyi amaçlayan Yönet’işim programı 2024 yılı, “Cesaret ve Kararlılık” teması ile başladı.

Read & shop