İran-İsrail geriliminin sonuçları

İsrail’in 1948’de, Orta Doğu’da kuruluşundan bu yana geçen 75 yıl içinde savaş ve çatışmalar bu bölgeden eksik olmadı. Bunda İsrail’in Filistin aleyhine yayılmacı politikaları ile Batı ve Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun İsrail’e verdikleri destek de önemli oldu. Bu desteğin en büyük nedeni bir zamanlar Türkiye’nin de kullandığı ABD ve Avrupa ülkelerindeki kuvvetli Yahudi lobileri olmuştur.…

Read & shop