Krizden çıkış sıcak paraya bağlanmış

Hükümetin uyguladığı ekonomik program asgari hasarla sonuca ulaştırabilir mi? Kanımca bazı tespitlerin önceden yapılması lazım. Bunlar TÜİK’in enflasyon ve hayat pahalılığı hesaplamalarının doğru şekilde yapılması gerçek rakamın açıklanması gerekir. İster kriz, ister normal zamanlarda olsun, üretimin, gelir artırıcı işlemlerin ana unsuru beşeri unsurdur. Yaklaşık 40 yıldır ama özellikle son 20 yıldır eğitim kalitesinde, okullaşmada eğitildi…

Read & shop