Profesyonellik (Liyakat)

Profesyonel sözcüğü Latince ‘Profesyon’ sözcüğünden gelir ve bu sözcük bir iş yapmak üzere toplum huzurunda söz vermek gibi bir anlama gelmektedir. Toplum huzurunda verilen bu sözün içeriğinde şunlar vardır: -En iyisini yapmak, -Mesleği geliştirme kararlılığı göstermek, -Öğrenme ve gelişmeyi yaşam boyu sürdürmek, -Yüksek standardı olan formel bir eğitime sahip olmaktır. Kişinin iş yapabilme yeteneğini gösteren…

Read & shop