Kötümser bir ruh yerine iki küçük yapıcı adım önerisi

Muz bir yerde 10 TL, diğerinde 17 TL. İki satıcı da kazanıyor. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ne zaman geçmiyorduk ki?   Eğitim sistemimiz sorunlu. “Ah vah” diye kötümser bir ruh haline düşmek yerine alın size iki küçük yapıcı adım önerisi. Birincisi: Generation Exchange programı. Yıllardır Kaliforniya’dan başlayarak yaygınlaşan bir sistem. Burada da yapılmaması için bir…

Read & shop

Gerçekleri konuşmayan bir Türkiye

Ülkemiz çok güzeldir, potansiyelin her türlüsüne bolca sahip ve gelişmeye müsaittir. Ne yazık ki, sıkıntılı günlerinde de refah günlerinde de konuların hep abartılarla değerlendirildiği bir platform gibidir. Bu nedenle, birbirimizi hep suçlamakta, konu ne olursa olsun gerçek anlamda çarelerin üretilmesinde isabetli sonuçlara varamamaktayız. Gelelim günümüze… Türkiye gerçekten, içten ve dıştan gelen birtakım yanlışlar ve baskılarla…

Read & shop