Ülke ekonomisi maden yasaları

Gözlem Gazetesinde Anadolu’da madenciliğin günümüze değin tarihi gelişimi ayrıntılı olarak yayınlanmıştı. 13 Şubat 2024’de TBMM gündeminde maden kanununda değişiklik tekliflerinin görüşülmesi Erzincan İliç attın madeninde meydana gelen heyelan nedeniyle ertendi. İsabetli oldu zira özellikle son yıllarda yapılan toplam 25 değişiklikle hem yasanın hem de uygulamaları gerçekleştirecek teşkilatın günümüz şartlarına göre ele alınması gerekiyordu. Madenlerimiz gerek…

Read & shop

Altın ve siyanür!

Altın, değerli bir maden. Amerika 8133 ton altın rezervi ile dünyada birinci.  Onu Almanya, İtalya, Fransa ve Rusya izliyor. Çin ise 2235 ton ile daha alt sıralarda yer alıyor. Ülkemiz, 540 tonluk rezerv ile Dünya on birincisi. Bu bilgileri, Dünya Altın Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ya da Yahoo Finance gibi kuruluşların…

Read & shop