Sanayi, büyümede lokomotif görevini yerine getiriyor

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar “Salgın süreci de bir kez daha ortaya koymuştur ki ülkenin ihtiyacı olan nitelikte büyüme; sanayi ve ihracatla mümkün olabilecektir. İmkanlarımızı daha iyi görmek için imkansızı denemek ve başarmak zorundayız” dedi.

2021 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar  “Bu yılın ilk çeyreği ile birlikte normal dönemlerin karşılaştırmasına imkan veren son çeyreği geride bıraktık. Salgının etkilerinin henüz ülkemize yansımadığı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüyen ekonomi bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7 oranında büyümüştür. Bu oran yüzde 4,6 olan 1999-2020 dönemi ilk çeyrek ortalama büyüme hızlarının oldukça üzerindedir. Salgın ve kapanmalarla geçen bu yılın ilk çeyreğinde ekonominin bu oranda büyümesinde; üretim boyutunda sanayi sektörü, talep boyutunda ise yatırım ve tüketim belirleyici olmuştur” diye konuştu.

Geçen yılın ilk çeyreğine oranla bu yıl yüzde 27 düzeylerinde artan döviz sepeti nedeniyle mal ve hizmet ihracatının arttığını ifade eden Yorgancılar “İthalatın gerilemesi ise net dış talebin büyümeye pozitif katkı yapmasını sağlamıştır. Dolayısıyla yılın ilk çeyreğinde çift kanatlı bir büyüme yaşanmıştır. 2020 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin çift haneli küçülmüş olması, bu yılın ikinci çeyreğinde çift haneli büyümeyi mümkün kılacak gibi görünmektedir. Bu yüksek büyüme hızlarının sürdürülebilir olması ve geniş halk kitlelerine istihdam ve refah olarak da yansıması en büyük temennimizdir” dedi.

Türkiye’nin muhteşem bir potansiyeli olduğunu ancak bir türlü istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme patikasına giremediğini belirten Başkan Yorgancılar, “Salgın süreci de bir kez daha ortaya koymuştur ki ülkenin ihtiyacı olan nitelikte büyüme; sanayi ve ihracatla mümkün olabilecektir. Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 11,7, imalat sanayinin ise yüzde 12,2 oranında büyümesi ve sektör mal ihracatının yüzde 16,8 artması bu savı desteklemektedir. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde sanayi sektöründe istihdamın 351 bin kişi artması da Türkiye’nin çıkışı nerede araması gerektiğini ortaya koymaktadır” diye belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımların toplamda yüzde 11,4, makine-teçhizat yatırımlarının ise yüzde 30,5 oranında büyümesinin yılın geri kalan bölümü için umut verdiğini de söyleyen Yorgancılar  “Arz yönünden inşaat, talep yönünden de tüketim çekişli büyüme stratejisinden artık vazgeçilmesi, yatırım ve ihracat ile büyümenin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi hem ciddi boyutlara ulaşması beklenen işsizliğin azaltılmasına hem de orta ve uzun vadede cari açıksız sürdürülebilir büyümeye hizmet edecektir. Sanayicilerimizle yapılacak ortak akıl toplantıları ile orta ve uzun vadeli yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve işlevsel teşvikler yardımıyla bunu başarmak ve salgınının yaralarını daha hızlı gidermek mümkün olabilecektir” dedi.

Sanayicinin önündeki en büyük engellerin yüksek enflasyon ve buna bağlı yüksek finansman maliyeti ile enerji maliyetlerinin yüksekliği olduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar  “Salgının getirdiği belirsizlik ortamı bizleri zorluyor. İmkanlarımızı daha iyi görmek için imkansızı denemek ve başarmak zorundayız. Devletin makro ekonomik iklimi iyileştirmesi ve kurumsallaşmayı geliştirmesi, bizlerin de sanayi 4.0 ve bilgi toplumu referanslı yatırımları artırmamız ve vizyonumuzu yenilememiz gerekiyor. Devlet ve sanayicinin etkin işbirliği bizi ileriye taşıyacak en önemli ihtiyaçtır” diye konuştu.