2021’in SES getiren kadınları

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak üzere, eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 2021 yılında kadınlara ve kadın mücadelesine ilham veren 21 kadını açıkladı.

Read & shop

Kadın hareketi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından neler yapılacağını konuştu

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildiği 1 Temmuz tarihinde düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, ulusal planda, şiddetle mücadelede edinilmiş kazanımların korunması ve geliştirilmesi için mücadelenin zorunlu olduğunu; bu çerçevede, yerel yönetimlerin öncülüğünde geliştirilen programların, sivil toplum-yerel yönetim işbirliklerinin ve sivil toplumun kendi içinde geliştireceği yeni aktivizm modellerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Read & shop