Ulusal kimlik, beka ve liderlik

Bir ulusu şekillendiren ya da onu benzersiz kılan özellikler, ulusal kimlik için belirleyici öğelerdir. Dil, tarih ve genel olarak kültür bunun ana başlıklarını oluşturur. Elbette tüm bunlar farklı ülkelerde değişik açılımlarla ifade edilir. Genel olarak devletler, ulusal gururu yükseltecek şekilde ya da ulusal kimliği güçlendirmek için ‘mitler’ oluştururlar. Olgusal bağlamda, siyasal amaçlara hizmet edecek şekilde…

Read & shop