Yetkin mühendislik, yetkin mimarlık ve felaketler

Son zamanlarda yaşadığımız afetlerin nedeni sorgulandığında liyakat ve yetkinlik gündeme geliyor. Yüz yıl önce kalkınma ve yeniden yapılanma mücadelesi veren Türkiye’de tartışılmayan bu nitelikler, neden bugün tartışılır oldu? Cumhuriyetin ilk yılları gerek imalat gerekse inşaat ve hizmet sektöründe ahilik sistemi içinde yetişmiş esnaf ve ustalar ön planda görev alıyorlardı. Bu ustaların mesleki yetenekleri, ahlaki davranışları…

Read & shop