Şehir markalaşması: Rekabetçi ve cazip şehirler oluşturma sanatı

Bugün, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 56’sına karşılık gelen 4,4 milyar nüfus şehirlerde yaşıyor. Kentsel nüfus 2050 yılına kadar mevcut büyüklüğünü ikiye katlayacak ve 10 kişiden yaklaşık 7’si şehirlerde yaşayacak. Şehirlerde üretilen küresel GSYİH’nın yüzde 80’inden fazlası ile kentleşme, iyi yönetilirse artan üretkenlik ve yenilik yoluyla sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunabilir.   Pandemi öncesi, küresel olarak 1.5…

Read & shop