Gençlerimize kötülük ediliyor…

AKP iktidarının son on yıldaki günahlarını sıralasak, herhalde sayfalar doldurmamız gerekecektir. Bu günahların en başında geleni ise yükseköğrenim kurumlarındaki yanlış uygulamaların neden olduğu yıkım ve bu yıkım nedeniyle kaybedilen bir kuşak ve telafisi için ise birkaç kuşağa ihtiyaç duyulmasıdır. Günümüzde gençlerimiz yükseköğrenim ile ilgili meslek ve okul tercihi yaparken seçici davranıyorlar. Hiçbir zaman işlerine yaramayacak…

Read & shop