Yeşil mutabakat, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma

Birleşmiş Milletlerin 4000 sayfalık “İklim Değişikliği” taslak raporu yayınlandı. Rapor adeta gezegenimizin kıyametinin yaklaştığı tespitinde bulunuyor. İnsanlık olarak dünyamızı mahvettiğimiz belirtiliyor. Anılan raporda önümüzdeki 10-20 yıl içinde yaşayacağımız felaketler şöyle sıralanıyor; Canlı türlerimizin kitlesel yok oluşunu göreceğiz. Sıcaklar tehlikeli bir şekilde yükselecek. Salgınlar artacak, deniz seviyesi yükselecek, tüm eko-sistem kötüleşecek, işin en vahim tarafı ise…

Read & shop