Halka açık üniversiteler

“Üniversitelerimiz, fakülte, enstitü ve yüksekokullarıyla bilimin üretildiği ve ülkemizin geleceği olan gençlere öğretildiği kurumlardır.  Bilgi çağında örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleriyle halkımızın genel kültür düzeyinin yükseltilmesi de, diğer eğitim-öğretim kurumlarıyla birlikte üniversitelerimizin görevidir. Bu yapıldığı ölçüde üniversitelerimiz halka açık olacaktır.” Geçen hafta İstanbul Üniversitesi, kampüs kapılarını halka açma kararı aldı. Bu konuda İstanbul Üniversitesi…

Read & shop