Çalışma Meclisi ve altın orta sınıf

İşçi, işveren, memur, çiftçi ve hükümet gibi üretim paydaşlarının tümünün bir araya geldiği “Çalışma Meclisi” 5 yıllık aradan sonra toplandı. Bu meclis çalışma hayatını ilgilendiren sorunların gündeme getirildiği ve bunların çözümüne ilişkin politikaların belirlendiği önemli bir sosyal diyalog platformu. Bu platform en son 5 yıl önce toplanmıştı. Çalışma hayatındaki paydaşların birlikte görev yaptığı bir de…

Read & shop