Enflasyon kendiliğinden düşmez can acıtıcı bir süreç yaşanacak

SORU: Türkiye’de enflasyonla nasıl mücadele edilmeli? Bıçak sırtı böyle bir durumda işe nereden başlanmalı? Enflasyon ülkemizin kronik sorunudur. Bugün yapıldığı gibi enflasyon ne olursa olsun deyip makroekonomik sorunların çözümü mümkün değil. Ekonominin makro dengesi için fiyat ve finansal istikrar gerekir. Enflasyon başlıca iki çeşit oluşur. Talep enflasyonu, maliyet enflasyonu. Eğer toplam talep toplam arzdan fazlaysa…

Read & shop

AKP iktidarı Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisini tepe taklak etti

İnsan ihtiyaçları üzerine araştırmalar yapan A. Maslow 1943 yılında gerçekleştirdiği yayında, ihtiyaçları 5 ana gruba ayıran bir piramit şeklinde tanımladı.  İnsanın en temel ve yaygın ihtiyaçları olarak, ilk iki grup maddi ihtiyaçlardan oluşur. Maddi ihtiyaçların ilk grubu nefes alıp vermek, yeme,  içmek, seks, uyku ve barınmak gibi fizyolojik ihtiyaçlardan oluşur.  Bunu maddi ihtiyaçların ikinci grubu…

Read & shop