Kılıçdaroğlu sınavı iyi atlattı, kendisine çok iş düşüyor

Aceleyle, hırsla, husumetle yapılan anlaşmalar, zaman zaman masanın ahengini de bozuyor. Masanın düzeltilmesi seçmenlerin elindedir. Zaten bu süreçte tekrar bir araya gelmeleri seçmenlerin eğilimleri sayesindedir. Bu arada önemli olan yine süreçler ve karar alma usulü ve adabıdır. Usule ve adaba riayet etmeyen her şey mahkûm olmaya mecburdur. Son dakika önerileri her zaman tehlikeli olmuştur. 7…

Read & shop

Hükümetin verdiği müjde değil rüşvet, millet tuzağa düşmesin

Bunlar müjde değil, bunlar rüşvet. Rüşveti alan da veren de çok yanlış yoldadır. Rüşveti veren iktidar, rüşveti gören halk ise halk da buna kanıyor ise halk hak ettiğini bulur. Millet buna kanıyorsa o zaman o konuda görevini yapmayan siyasetçilerin, görevini yapmayan basının, görevini yapmayan oy veren kişilerin de sorumluluğu var. Sorumluluk bu noktada müşterek. Herkesin,…

Read & shop

2022’de en önemli iş, 6’lı Masa’nın yaptıkları

2022 yılında da hem ekonomik hem siyasi anlamda çok zor günler yaşadık. Umuyorum ki 2023 seçimlerle bir umut getirir. Sandıkta, seçme irademizi, özgürlüğümüzü kullanacağız. Bu özgürlüğümüzü kullanırken geçmişten gelen bir alışkanlıkla seçme ve seçilme hakkımızın önünde çok engel ve çok manipülasyon var. Umarım ki Türkiye seçme ve seçilme özgürlüğünü iyi bir şekilde kullanır. İktidar seçim…

Read & shop

Ofsayttan atılmış bir gol

Anayasa değişikliğine hiç gerek yok. Kanun değişikliğine bile gerek yok. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin bu konudaki düzenlemelerle sınırlandırılması hukuka aykırıdır. Niye sınırlandırıyorsunuz? Bu yapılan düzenleme ister istemez sınırlandırma ama buna rağmen yapılması gerekiyorsa herhalde referanduma gitmeden değiştirilebilecek konular. Ancak bu anayasa değişiklik teklifi bir de 41. Maddedeki değişikliği de içeriyor. 41. Madde ailenin korunmasıyla…

Read & shop

Aday tartışmaları, dedikoduya ve zaman israfına yol açıyor

Anketlerin doğruluğu konusunda çeşitli endişeler, şüpheler var. Bu şüphelerden hareket ederek hüküm vermek yanlış. İş, seçim kararı alınmasından sonraki sürecin işlemesi ile başlayacaktır. 6’lı Masa bunu bu konudaki eylem tespitleri ile ilgili değerlendirmelere giderek yapacaktır ama ondan önce yapması gereken, iktidara geldiğinde neyi, ne şekilde, hangi yol haritasıyla ve hangi ilke ile yapacağıdır. Burada ismin…

Read & shop

Adayın belirlenmesi için daha vakit var

Türkiye’de süreçlerin yönetimi, süreçlerin belirlenmesi ve belirlenen süreçlerin içinin doldurulması fevkalade önemli. Süreç şu anda adayı belirleme süreci değil. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, tüm belediye başkanlarını, CHP’lileri ve diğerlerini bağlayıcı bir tutum oldu. Bu suretle tüm belediye başkanları ve muhtemel adaylar iki dudağın arasına girdi. Biz iki dudak demokrasinin işlemediği bir sistemi istiyoruz. Halkın iradesi olmalı.…

Read & shop

Seçim yarışı, etik kurallar çerçevesinde yapılmalı

Seçimlerin serbest rekabet ortamında, yarışma ortamında yapılması lazım. Yarışma, halkın doğru bilgilendirilmesi suretiyle yapılır. Neler yapılacağı söylenir, anlatılır, tanıtılır ve muhalefet ettikleri konuyu da hakaret etmek suretiyle değil, görüş bildirmek suretiyle ortaya koymak gerekir. Seçim hukukunun en önemli özelliği serbest rekabet ortamında, yarışma ortamında yapılmasıdır. Yarışmanın kurallarına uyulması hem etik kurallar hem de normatif kurallar…

Read & shop

Danışma en önemlisi denildi, iş tek adam rejimine gitti

AKP kurulurken her konuda bir metin ortaya kondu. Bunları söyledik, yazdık ve iktidara gelinceye kadar da konuştuk,  konuştuklarımızla propaganda yaptık. Bunlar iktidara gelmemize vesile oldu. İktidara gelirken söylediklerimizi daha sonra yerine getirmedik. Mecliste ilk olarak kurulan komisyon, yolsuzlukları araştırma komisyonuydu. O komisyon alınması gereken yasal, anayasal ve idari düzenlemeleri rapor halinde ortaya koydu. Fakat ne…

Read & shop

Güven bunalımı, bunu yaratanları çökertir

Güven, hayatın en önemli unsurudur. Güven, barışın her türlü insan haklarının da teminatıdır. AKP kuruldu, “AKP’nin programını yazarken en önemli sermaye güvendir” dedik. Toplumda büyük bir güven bunalımı var, bu güven bunalımını yenmek lazım, bunu yenersek yoksulluğu da yolsuzluğu da yasakları da beraberinde ortadan kaldırırız. Bunun için güvene dayalı bir sistem oluşturmak gereklidir. Eğitimden hukuka,…

Read & shop

Türkiye her bir insan hakkı itibariyle neredeyse sonuncu

Bu eleştirilerin samimi ve ciddi olması lazım. Söylenenler, samimiyetten uzak, ciddiyetten uzak, tamamen boş şeyler. Kişiler eleştiri haklarını kullanmışlar hatta zaman zaman içeride eleştirilerini yapmışlar ama bunlar dikkate alınmamış, uyarılar dikkate alınmamış. Uyarıları dikkate almayan, danışmayı esas almayan bir anlayış giderek dikta eğilimlerini beraberinde getirir. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir, üzerinde durulacak bir anlayış…

Read & shop