Emekli askerlere konuşma yasağından vazgeçilmesi yeterli mi?

Geçtiğimiz hafta; TBMM Başkanlığına, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunuldu. Teklifin ikinci maddesi “Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, MSB’den izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin…

Read & shop