Dijital göçmenler, dijital yerliler vs!

Her ne kadar, içlerinde seçtikleri destinasyonun eğlencelerine düşkün olanlarına izafeten, ironik bir şekilde  ‘digital gonad’ ismi verilenler olsa da, gelinen noktada yazılım mühendisinden serbest yazara, çevrimiçi mentörlerden veri analistlerine, e-ticaret girişimcilerinden yabancı dil öğretmenlerine ve hatta uzaktan erişimli eğitim veren üniversitelerin öğretim üyelerine kadar pek çok meslek erbabı için, sabit bir kentte bulunmanın zorunlu olmadığı…

Read & shop