Türk aydınının açmazı

Türk aydının dramı takım tutar gibi taraf tutmasında. Atatürk bir dahi idi. Herhalde büyük çoğunluk bu konuda hemfikirdir.  Türk toplumunda derin bir Atatürk sevgisi var. Kemalist topluluklar var, Atatürkçü diye kendilerini onlardan ayrı tutanlar var. Her yerleşim bölgesinde bir Atatürk heykeli, caddesi var. Atatürk, yüzde 5-10 olduğunu sandığım bir kesim tarafından dini baskıya antidot olarak…

Read & shop