Yunan ihlallerini kabullenmenin gerekçesi nedir?

Toplumları ayakta tutan ve her türlü zararlı etkiden koruyan sistemler, sistemleri koruyan ve geliştiren de kurallardır. Devletler; varlıklarını sürdürmek, yurt içinde ve dışında huzur, istikrar ve güvenliği sağlamak için hukuk kurallarına bağlı hareket etmelidirler. Maalesef ülkemizde yurt içinde olduğu gibi uluslararası alanda da hukukun üstünlüğünün gözetilmediği dikkat çekmektedir. Ülkemizdeki bu zafiyet uluslararası ilişkilerde sonu belli…

Read & shop