Toplum- eğitim ilişkisi

Yeni bir yılın ilk günlerinde geçmişte kalan son yılları düşünürken, toplumsal yaşamda ve siyasette laik, demokratik hukuk devletinden nasıl yavaş yavaş uzaklaşıldığını, yaşamın her alanında dine dayalı söylemlerin, uygulamaların giderek yoğunlaştığını, akıl ve mantıktan uzaklaştığımızı, parçalandığımızı daha iyi görüyoruz. Oysa tam da bu nedenle ülkenin birliği ve bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla Anayasamızda laiklik ilkesine, Cumhuriyet’in değiştirilemez…

Read & shop