Ekonomi ve belediyeler

İnsan kaynağımız, sanayi altyapımız, coğrafi konumumuzu bir arada değerlendirdiğimizde, tarımdan sanayiye, üretim potansiyelimiz, Kore’den ve İtalya’dan geri değildir. Ancak bu potansiyeli harekete geçirecek, koruyup kollayacak, siyasi iktidarın beceriksizliği yüzünden, son yıllarda ülkemizde üretim konusunda, tarladan fabrikalara kadar büyük sorunlar yaşanıyor. Kapanan veya yurtdışına taşınan üretim tesisleri ile ilgili haberlerin sayısı her gün katlanarak artıyor.  …

Read & shop