Bütün çabaları, iktidar sürelerini uzatmak

Demokrasinin ufku geniştir. Özellikle basın özgürlüğünün en elverişli ortamı demokrasideki anlayış ve hoşgörü düzeyidir. Bu bakımdan basının sesini kısmak ve onun kamu yararına çalışmalarını kısıtlamak gibi bir durum asla uygun görülemez. Türkiye’de basın özgürlüğünün batı ülkelerinin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sıkıntıyı giderek daha da çekilmez hale getirmenin hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Tersine demokrasiye…

Read & shop

Dilek Gappi: “Basın özgürlüğü demokrasinin barometresidir”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, “Türkiye’nin basından tasarruf edeceğini söylemek iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Binlerce, on binlerce israf kalemi varken, bir yerden bir yere onlarca protokol aracıyla gidiliyorken; basından, gazeteden tasarruf edilmesi gerektiğinin söylenmesi inandırıcı olmaz. Buna karşılık İzmir basını olarak tek vücut olduk ve mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Read & shop