Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş
Ana Sayfa / 

MTO tahkim kurallarına ''Sürdürülebilirliği'' temel alan revizeler

11.12.2020
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Bilhassa uluslararası nitelikteki ticari uyuşmazlıklar bakımından sıklıkla başvurulan Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce/ICC, bu yazıda “MTO” olarak anılacaktır.) nezdindeki tahkim yargılamalarına ilişkin kurallar revize edildi. Söz konusu revizeler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihte veya daha sonra başlayacak bütün MTO tahkimleri için geçerli olacaktır. 2021 değişikliği öncesi yürürlükte olan MTO tahkim kuralları ise (2017), 1 Ocak 2021'den önceki MTO tahkimlerine uygulanmaya devam edecektir.

MTO’nun tahkim kurallarına ilişkin 2021 revizyonu; Covid-19’un hızlandırıcı etkisiyle, ülkelerin, kurumların, organizasyonların yenidünya düzenine adapte olarak, işleyiş akışlarını yeni düzene evirdikleri görüşünü uyandırmaktadır. Özellikle, iklim ve çevre sorunlarına ilişkin gün geçtikçe artan endişeler, Covid-19 dolayısıyla yaşanan seyahat engelleri ve çekinceleri, uluslararası tahkim yargılamalarında da bazı konularda esneklik sağlar düzenlemelere gidilmesine neden olmuştur.

Bu noktada, revizyon öncesi, 2017 Tahkim Kuralları kapsamında; tarafların sundukları bütün dilekçelerin, yazışmaların ve eklerinin, taraflardan her biri için birer nüsha, her bir hakem için bir nüsha ve bir nüsha da MTO Tahkim Divanı Sekretaryasına verilecek sayıda olması gerekmekteydi… Buna ilaveten, hakem kurulu tarafından taraflara gönderilen her tebligat veya yazışmanın bir örneğinin de MTO Tahkim Divanı Sekretaryasına gönderilmesi gerekmekteydi… Dolayısıyla her bir tahkim yargılaması için basılı evrak yoğunluğunun son derece yüksek olduğu süreçler yaşanmaktaydı… İlgili maddede yapılan 2021revizyonu doğrultusunda; dilekçelerin, yazışmaların ve eklerin taraflarca birbirlerine “gönderilmesi” gereği belirtilmiş, suret ifadeleri kaldırılmıştır, dolayısıyla basılı evrak yaklaşımı terk edilmiştir. Gönderimlerin basılı olup olmayacağı tahkim yargılaması esnasında taraflar ve hakem kurulunun takdirine bırakılmıştır.

Bununla birlikte, tahkim duruşmaları açısından uygulama, 2021 revizyonu öncesinde, Hakem Kurulu’nun önceden bir bildirimde bulunarak tarafları belirlediği gün ve yerde huzuruna çağırması ve bu şekilde duruşma yapılması yönündeydi… MTO, Covid-19’un tahkim yargılamalarına etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, 9 Nisan 2020 tarihinde bir kılavuz notu (Kılavuz) yayınlamış idi… Bu kılavuz kapsamında MTO, salgının etkilerini minimuma indirger bir yaklaşımla, çevrimiçi duruşmaları teşvik eder bir duruş sergilediğini göstermişti… Bu yaklaşıma paralel olarak, 2021 tahkim kuralları revizeleri kapsamında da, hakem heyetine herhangi bir duruşmanın fiziksel katılımla veya video konferans, telefon veya diğer uygun iletişim araçlarıyla uzaktan yapılmasına, taraflara danışarak, karar verebilme yetkisi tanınmıştır. Uluslararası tahkim yargılamalarında farklı ülkelerde bulunan tarafların yer aldığı yargılamalar bakımından; Covid-19’un teknolojiyi kullanma yönündeki etkisinin, revize edilen kurallar ile salgın sonrasında dahi devam edeceği görülmektedir. Bu noktada, önümüzdeki süreçte teknolojiden faydalanarak yapılacak çevrimiçi tahkim duruşmalarının yaygın hale geleceği söylenilebilir.

Yukarıda anılan revize kuralların yanı sıra, MTO’nun 2021 tahkim kurallarında, “üçüncü kişi finansmanı”, “davaya dâhil etme”, “tahkim davalarının birleştirilmesi”, tarafların tahkim mahkemesinin oluşum yöntemine ilişkin anlaşmasına rağmen MTO Tahkim Divanı’na, istisnai durumlarda, kararın geçerliliğini etkileyebilecek önemli bir eşitsiz muamele ve adaletsizlik riskinden kaçınmak için hakem mahkemesinin her üyesini atayabilme yetkisini veren “hakem kurulunun oluşturulması”, “yatırım tahkimi”, “taraf temsili”, “seri tahkim”, tahkim yargılamasının idaresinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan taleplere ilişkin “geçerli kanun ve uyuşmazlıkların çözümü” maddelerinde de revizyona gittiğinin, ilavelerde bulunduğunun altını çizmek gerekir.
Sonuç itibariyle, uluslararası alandaki en önemli iş örgütlerinden biri olan MTO’nun ve uluslararası ticari uyuşmazlıklarda en çok başvurulan çözüm yöntemlerinden sayılan MTO Tahkiminin revize edilen kurallarının, esasen “sürdürülebilirliği” temel aldığı düşünülmektedir. Covid-19 sonrasında, tüm dünya için önceliğin “sürdürülebilirlik” olacağı, çevre ve iklim krizlerinin öncelikli bir hal alacağı, Covid-19 ile hayatlarımıza tamamen nüfuz eden teknolojinin, çevrimiçi tahkim duruşmalarıyla dahi, bundan böyle kalıcı olarak uygulama alanı bulacağı ortaya çıkmaktadır. MTO’nun tahkim kuralları revizesinin, salgın sonrası düzen için ciddi bir gelecek projeksiyonu olduğu görülmektedir.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar
Website Security Test