Veterinerlerden kurban uyarıları!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. TVHB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bulaşıcı hastalıklara, atıkların imhasına, kesim yöntemlerine ve diğer uyulması gereken konular ile ilgili uyarılarda bulundu.

TVHB Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kurban Bayramı’nın özellikle havaların sıcak olduğu günlere denk gelmesi nedeniyle ilave önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı süresi içinde hayvan varlığının yaklaşık %5’inin kesildiğine vurgu yapan Arslan, “Bu miktar ülkemizde bir yıl boyunca kesilen hayvanların yaklaşık dörtte birine denk gelmektedir. Bu derece çok sayıda hayvanın yer değiştirmesi, barındırılması, hijyenik ortamlarda kesilmesi ve kesim sonrası atıkların usulüne uygun alınması toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurbanlık hayvan seçimi dini açıdan olduğu gibi sağlıklı kurban eti elde edilmesi, insan sağlığı, hayvan varlığının devamı ve ülke hayvancılığı açısından da önem taşımaktadır.” diye ifade etti.

 

Bulaşıcı hastalıklara dikkat…

 

Küçükbaş hayvanlarda; tüberküloz, brusella, şarbon, ekinokok kisti ve tenya olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalık olduğuna dikkat çeken Arslan, “Bu hastalıkların bulaşma riskini en az indirmek için yapılan uyarıların dikkate alınması ve kurumların uyum içinde çalışmasının büyük önem arz ediyor. Kurban bayramında uygulanacak kuralları belirleyen 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yukarıda sayılan tüm iş ve işlemlerde tebliğin dikkate alınması sağlıklı ve huzurlu bir bayram için büyük önem arz etmektedir” dedi.

 

TVHB olarak Kurban Bayramı başta toplum sağlığı olmak üzere diğer tüm açılardan arzu edilen şekilde geçmesi için kurallara mutlaka uyulması gerektiğini hatırlan Prof. Dr. Murat Arslan kuralları şu şekilde sıraladı:

 

– Kurbanlıklar yalnızca resmi olarak belirlenen yerlerden (canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, hayvan pazarı, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra illerde komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerleri ve özel kurban kesimi yapılacak işletmeler) satın alınmalıdır.

– Kurban olarak satın alınacak hayvanlar (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmeli, bu konuda vatandaşlarımız ve alanda görev yapan veteriner hekimler ile diğer resmi görevlilerin dikkatli davranmalarını önemle bildiririz.

– Kurban satın alırken sağlıklı olup olmadığını anlamak için gerekirse alanda görevli veteriner hekimlerden yardım istenmelidir.

– Kesim  resmi kurumlar tarafından izin verilen yerlerde yapılmalı, kesimleri belgeli kasaplar hayvan refahına uygun şekilde yapmalıdır. Kesimin düzenli yapılması ve  karmaşanın önlenmesi için mutlaka randevulu sistemle kesim yapılmalı, kesimler bayramın bütün günlerine yayılmalıdır.

– Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılmalı, tüketime uygun olmayan kurbanlıklara ve etlere el konulmalıdır.

– Kesim sonrası hayvansal atıklar (kan, deri, iç organlar) gelişi güzel etrafa atılmamalıdır.

 

Atık yönetimi…

 

Türkiye’de kesimin önemli bir kısmının halen kesime uygun olmayan alanlarda ve sokaklarda yapıldığının altını çizen Arslan, şunları ifade etti:

“Çevreye gelişi güzel atılan kurban atıkları sokak hayvanları (kedi, köpek) tarafından tüketilmekte, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar açısından da büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca kesim sonrası oluşan çevre kirliliği nedeniyle  vektörlerde (sinek, pire, kene, fare vb.) artışlar olmakta ve kurban sonrası bu vektörlerin aracılık ettiği zoonotik hastalıklarda artış görülmektedir. Bu riskleri azaltmak için belediyelerin atık yönetimini çok dikkatli bir şekilde yapması önem arz etmektedir. Bu yıl havaların de çok sıcak geçmesi bulaşıcı hastalık riskini arttırmaktadır. Kesim sonrası iç organların hızla karkastan uzaklaştırılması bulaşmayı en aza indirgeyecektir.”

 

Kene konusunda da dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekleyen TVHB Merkez Konsey Başkanı Arslan, “Özellikle riskli bölgelerden gelen hayvanlar için daha dikkatli bir yaklaşım sergilenmelidir. Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de zoonotik hastalıklar hala ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenlerle ilgili olan tüm kurumların ortak hareket etmesi ve riski azaltması önemlidir” uyarısında bulundu.

 

Kesim sırasında hayvanların en az acı çekecek şekilde ehil kişilerce kesim yapılması gerektiği konusuna da vurgu yapan Arslan, çocukların kurban alanlarından uzak tutulmasının konunun uzmanları tarafından önemle önerildiğini belirtti.