Detaylarda boğuluyoruz…

Dünyada çok önemli olaylar cereyan ediyor. Bulunduğumuz bölge dahil, her taraf fokur fokur kaynıyor. Bir taraftan da Filistin, Türkistan, Ukrayna, Afrika vb. ülkelerde acımasız soykırımlar icra ediliyor. Birleşmiş Milletleri esir almış sömürgeci ülkeler (Başta bunak Biden olmak üzere) tüm dünyayı kan gölüne çeviriyorlar. Her tarafta harpleri, isyanları, darbeleri, terörü örgütlüyorlar. Oluk oluk masum kanı akıtıyorlar. Bu arada tüm ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürüyorlar.

– Etrafı ateş çemberi ile çevrili bir ülke olarak biz ne yapıyoruz? Fevkalade başarısız bir iktidarın, gündem değiştirme taktiklerine kapılıyor, “Köpekler öldürülsün mü, öldürülmesin mi?” münakaşaları ile vakit öldürüyoruz. Asıl önemli olan; eğitim, sağlık, tarım, sanayi, demokrasi, hukuk düzeni vb. konuları ihmal ediyoruz.

1- Eğitimin bu hali hepimizi endişelendirmelidir. Genç nesillerin harcanmasına göz yumulmamalıdır.

-Milli Eğitim Bakanı pervasızca eğitimin din baronlarının inisiyatifine terk edildiğini söyleyebiliyor. ÇEDES saçmalığına destek veriyor. Gençlerimizin (İmam Hatip öğrencileri dahil) dinden uzaklaşmasını umursamıyor.

-Nedir bu mezar başında ağıt yaktırma uygulaması? İslam dininde ağıta izin verilmiş midir? Bu mukaddes kitabımızın ruhunu kavrayamamış; güzel ahlakını, şirk kavramını idrak edememiş tiplerin ne yararı olabilir? Bunlar Cenab-ı Hakkın yarattığı Mecro Cosmos’un (Evrenin) ve Microcosmos’un (İnsanın) ne muhteşem olduğunu anlatabilirler mi? Bunun için gerekli, kosmoloji matematik, biyoloji, fizik, kimya, astronomi vb. konularda bilgi sahibi midirler? Kuantum fiziği hakkında, altın oran konusunda, ne bilgileri vardır? İlim sahibi olmayan, saçma sapan davranan tipler, gençlere Cenab-ı Hakkın muhteşem kudretini anlatabilir, iman ve inançlarını güçlendirebilir mi?

2- Bu tipler, bir DNA molekülünde 3 milyar harflik bilgi bulunduğunu genetik kartların 1 santimetrenin milyonda biri büyüklüğünde olduğunu; atom çekirdeğinin, saniyede 10 milyar defa titreştiğini, elektronların, atom çekirdeği etrafında, saniyede 100 bin tur attığını, tek bir hücremizde 2 bin civarında, kimya laboratuvarının var olduğunu, tek bir hücredeki bilginin bin ciltlik bir ansiklopediye sığmadığını, kadınlarda 28, erkeklerde 36 trilyon hücrenin bulunduğunu, beyinde aynı anda 100 milyar nöronun çalıştığını, her nöronun 10 bin başka nörona bağlı olduğunu, saniyede 10 milyar işlem yaptığını, 400 farklı tip hücreye ve 60 farklı tip dokuya sahip olduğumuzu, atomun bir cm’nin 100 milyonda biri büyüklüğünde olduğunu, 1 gram toprakta 40 milyon bakterinin ve 1 miligram suda 1 milyon bakterinin bulunduğunu, oksijen üretiminin yüzde 70-80’inin denizlerdeki algler tarafından üretildiğini, yağmur ormanlarının önemini, samanyolunda 200 milyar güneşin bulunduğunu, evrenin yaşının 13,7 milyar, güneş sistemimizin de 4,6 milyar yıl olduğunu, 300 tür mantar olduğunu ve bunun 298 türünün zehirli olduğunu, uzay-zamanın düz olmadığını, evrende tahminen 2 trilyon galaksinin bulunduğunu biliyorlar mı? Kuranı Kerim’deki mucizelerin farkındalar mı? Acaba mübarek kitabımızın Türkçesini bir kerecik olsun okudular mı?

Bu bilgilere sahip olmayan, bir din baronunun kölesi olan kişi, gençlere ne verebilir? Ama ne kadar büyük zararı dokunur? Dinimize en büyük zararı, Güzel ahlaka ilme ve hür bir şekilde aklı kullanmaya verdiği önemi idrak edemeyenler, vermektedir.