KOBİ’lerin dijital dönüşümünü sağlayacak

KOBİ’lerin dijital dönüşümün bileşenleri, gereklilikleri ve faydaları konusunda bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılması için hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi yeni dönemine başladı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Siemens’in ana paydaşlığında Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi’nin yeni dönem açılış etkinliği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. KOBİ’lerin dijital dönüşümün bileşenleri, gereklilikleri ve faydaları konusunda bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılması için başlatılan Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi (DDM), bu yıl KOBİ’lerin iş süreçlerinde dijital dönüşümü sağlamak hedefiyle Türkiye’nin dijital liderlerinin katılımları ile başladı.

Özen: Yeni pazarlara erişim imkanları yaratacak

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen yapay zekanın dünya genelindeki mesleklerin yüzde 40’ını etkileyeceğine dair IMF öngörüsünü paylaşarak, “Yapay zekanın yanı sıra 5G’nin hızlandırdığı iletişim, makine öğrenimin verimli hale getirdiği üretim, nesnelerin internetinin zenginleştirdiği müşteri deneyimi odağında dijital bir ekonomiye hazır olmalıyız. Diğer taraftan en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme uyumu güçlendiren mevzuat çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalara ulusal politikalarımız kapsamında göstereceğimiz uyum, KOBİ’lerimize yeni pazarlara erişim imkanları yaratacak. Ancak elimizdeki tüm veriler KOBİ’lerimizin modern dijital teknolojiler bir yana geleneksel dijital araçları kullanmaktan dahi halen uzak olduğunu gösteriyor. Gelişen yapay zekâ ve veri teknolojileri, KOBİ’ler ile daha büyük ölçekli işletmeler arasındaki verimlilik makasını hızla açma riskini beraberinde getiriyor. Öyle ki geçmiş yıllarda yüzde 10’u aşmayan bu fark, 2021 yılı itibarıyla yüzde 31,5’e karşı yüzde 59 olarak gerçekleşti” dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu ifade eden Özen, “Dijital Dönüşüm Merkezi projemizin özü de temelde bu ihtiyacı karşılamak. Projemiz kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik, insan kaynağı, kurumsal kültür ve iş süreçleri alanlarında dijital dönüşümünü kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artıracağından Türk ekonomisinin verimliliğini de güçlendirir” şeklinde konuştu.

Güneş: İzmir için önemli adım

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir’in, dijital dönüşümde önemli adımlar atan ve bu alanda kendine güçlü bir yer edinen bir şehir olarak öne çıktığını söyledi. Güneş, “İzmir’in dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımları ve elde ettiği başarıları daha detaylı incelemek için mevcut raporlar ve araştırmalar değerlendirildiğinde, şehrin dijitalleşme stratejilerinde dikkat çekici ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. İzmir’in akıllı şehir uygulamaları, dijital sağlık çözümleri ve yenilikçi eğitim programları gibi başarılara imza attığını belirtmeliyim. İzmir dijital dönüşüm alanında Türkiye’de öncü şehirlerden biri olmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

İş süreçlerinde dijital dönüşümün, işletmelerin rekabet avantajını artırmak, operasyonel verimlilik sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Güneş, “Stratejik bir yaklaşımla, teknolojinin yanı sıra organizasyonel değişikliklerin de entegre edilmesi, dijital dönüşümün başarılı olmasını sağlayacaktır. Gelecekte, dijital dönüşümün etkilerini daha geniş kapsamda göreceğiz ve bu dönüşümün işletmelerin sürdürülebilirliğini nasıl şekillendirdiğini deneyimleyeceğiz. Bu çalışmaya öncülük eden TÜRKONFED ve Siemens’in, İzmir’deki bu enerjiyi daha da açığa çıkarması bakımından çok önemli bir adım attığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tunçbilek: Ülkemiz için mihenk taşı olacak

Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek, dijital dönüşümün artık bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl trenin henüz kaçmadığından, yakalayabileceğimizden bahsediyorduk. Bu sene ise tren artık bir hızlı tren. Belki her sene büyük sıçramalar yaşayacağız. Çok güçlü bir döneme giriyoruz. Bu iş birliğinde bu aciliyet, bu tutku, bu kararlılık var. Bu iş birliği yalnız teknolojiyi getirmiyor; şirketlerin yetkinliklerini artırma şansını ve eğitim programlarını da getiriyor. Bu fırsat bizim için çok önemli. Dönüşüm artık kaçınılmaz. Bugün ülkemiz için mihenk taşı olabilecek çok anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu bir başlangıç noktası” dedi. Konuşmasının ardından Tunçbilek, programın tanıtımını gerçekleştirdi.

İş süreçlerinde dijital dönüşüm konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer moderatörlüğünde “İş Süreçlerinde Dijital Dönüşüm” isimli panel gerçekleştirildi. Vakko Holding Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serhat Yanık ve Envisor Kurucusu Melis Topal panelde görüşlerini paylaştı ve katılımcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

**

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DESTEK OLACAK

DDM’nin yeni döneminde ‘iş süreçlerinde dijital dönüşüm’, ‘pazarlama’, ‘siber güvenlik ve KVKK yönetimi’ ile ‘e- ticaret ve e-ihracat’ olmak üzere dört ana konuya odaklanılacak. Verilecek eğitimler ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, pazarlama stratejilerinin dijital platformlara taşınması, işletmelerin dijital verileri ile iş süreçlerini koruma konusunda bilinçlenmesi ve dijital ticaretin fırsatlarını kullanabilme becerilerinin geliştirmesi, tüm bunların sonucunda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yeni dönem etkinlikleri İzmir’in ardından Eskişehir, Ordu, Diyarbakır ve Tekirdağ’da devam edecek.