Deprem Hafızası; geçmişten ders çıkaracak, geleceğe hazırlayacak

Deprem Hafızası (www.depremhafizasi.org), sivil toplum aktörlerinin deprem anında alacağı aksiyonlar hakkında yönlendirmeler yaparak meydana gelecek kaosun önüne geçmeyi, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal sorumluluk alanında organize edilen çalışmaların kalitesini artırarak daha güçlü bir sivil toplum yaratmayı amaçlayan Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği (SSKD) “Geçmişten ders çıkarmak ve geleceğe hazır olmak” mottosuyla kullanılan araçları ve kaynakları bir araya getiren, koordinasyon ve iletişimi güçlendiren ve gelecekteki depremlere daha hazırlıklı olmayı sağlayacak Deprem Hafızası’nı (www.depremhafizasi.org) oluşturdu. Deprem Hafızası, sivil toplum ve diğer aktörlerin deprem sonrasında koordinasyon ve iletişim sorununu çözmeyi, deprem sonrasında doküman ve kullanılan web sitelerine erişimin kolaylıkla sağlanmasını, depreme hazırlık aşamasında aktörlere rehberlik etmesini, sürekli güncel tutularak değişen durumlara adapte olmasını ve gerçekçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Deprem Hafızası (depremhafizasi.org) lansman toplantısı Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Deprem Hafızası’nın hikayesi, SSKD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yardım ve dernek üyeleri tarafından paylaşıldı. Ekip, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin ardından yaşanan bilgi eksikliği koordinasyon, iletişim kopukluğu ve birçok sorunun önüne geçmek için bu dijital platformu kurduklarını kaydetti.

“Ortak akıl ile karar verdik”

SSKD Başkanı Ümit Yardım, depremhafizasi.org’un hikayesini şu sözlerle anlattı:

“6 Şubat depreminin ardından felaketin büyüklüğü nedeniyle akut dönem ve sonrasındaki tüm süreçlerde yaşanan, başta aktörler arasındaki, koordinasyon ve iletişim sorunları; yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasını, arama kurtarma süreçlerinde enkaz altında kalanlara ulaşılmasını, diğer canlıların kurtarılmasını, lojistik ve insan gücü desteğini, psikolojik yardımları oldukça zorlaştırdı. Kaynak yaratılmasından, var olan kaynakların anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına, deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerinden, gönüllülerden, depremi yaşayanlardan, ikincil travmaya maruz kalanlara kadar herkes bu sorunlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Süreç devam ederken SSKD, içinde olduğu sivil ağlarda ve platformlarda, gelecekte benzer durumlarla karşılaşıldığında daha iyi hazırlanılması gerektiğini belirtti. Bu konuda somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Tüm zorlukları birebir yaşayan bir sivil toplum kuruluşu olarak inisiyatif aldı, bu sorunları aşma ve sivil toplumun gücünü daha da pekiştirme arzusu ile çalışmalarına başladı. Yaşanan deneyimlerden yola çıkarak çeşitli sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve gönüllüleri bir araya getiren SSKD, gerçekleştirdiği çalışma sonucunda öncelikli olarak bilgi ve kaynakların tek bir dijital platformda toplanması gerektiğine ortak akıl ile karar verdi.”

“Geleceğe miras olacak”

Deprem Hafızası projesinin, sadece kaynakların bir araya getirilmesinin ötesinde, geleceğe yönelik bir hazırlık ve dayanışma hareketi olma hedefinde olduğunu belirten Yardım, “Özellikle geliştirilmeye açık ‘Koordinasyon Mentörü’ ile sivil toplum aktörlerinin (STÖ’ler, gönüllüler, vatandaşlar, özel sektör) deprem anında alacağı aksiyonlar hakkında yönlendirmeler yaparak meydana gelecek kaosun önüne geçmeyi, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Deprem Hafızası ile depremlerden etkilenen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörler, geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslerle donatılacak ve gelecekte olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale geleceklerdir. Çalışmanın başarıya ulaşması, sivil toplumun güçlenmesi ve afet yönetimi konusunda daha etkin ve organize bir yapıya kavuşulması açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem hafızası, sadece bir trajedinin izlerini değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlikte başarma iradesinin bir simgesi olarak geleceğe miras olarak bırakılacaktır” ifadelerini kullandı.