İş dünyasında dönüşüm ve hız dönemi

GİFED C- SUMMIT- Liderlikte Stratejik Birleşme Zirvesi, Ankara’da toplandı. İş dünyasının en önemli liderlerine ev sahipliği yapan zirvede, geleceğe damga vuracak iş modelleri müzakere edildi.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) tarafından, 23 Mayıs 2024 tarihinde, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen zirve, iş liderliği ve inovasyonun özünü yeniden tanımlamaya yönelik stratejik bir toplantı olarak konumlandırıldı.

Sektörlerin öncüleri ve trend belirleyicileri olan seçkin bir C-suite yönetici kadrosunu bir araya getiren zirveye; Türkiye’nin en önemli kuruluşlarının CEO, CFO, CHRO, CMO, CIO, COO’ları, iş kadını örgütlerinin temsilcileri ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Yılın en ilham verici zirvesi

Yılın en ilham verici stratejik toplantısı niteliğini taşıyan zirvede açılış konuşmalarını; Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar Yüksel’in yaptılar.

Üçlü dönüşüm yolculuğu…

GİFED Başkanı Oya Eroğlu, yenilikçi liderliğin, dönüşüm süreçlerini yönetme yeteneğini geliştirirken, aynı zamanda daha sağlam, adil ve yeşil bir gelecek için gereken zeminin hazırlanmasında da kritik bir role sahip olduğunun önemine değinerek şöyle konuştu:

“Değişen ekonomik ve sosyal yapılar, liderlerden hem şirketleri hem de çalışanları, bu değişimlere uyum sağlayacak şekilde yönlendirmesini,  dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri anlamasını, yeşil dönüşüm ile çevresel ayak izlerini azaltmalarını ve toplumsal dönüşümle de daha adil bir dünya için çalışmalarını beklemektedir. 

Üçlü dönüşüm yolculuğunda dijital dönüşüm, iş süreçlerimizi daha verimli hale getirirken, yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirliği sağlamakta,  toplumsal dönüşüm de, şirketlerin toplum nezdindeki sorumluluklarını yerine getirme biçimini yeniden tanımlamaktadır.”

GİFED “C SUMMIT”in, iş liderliği ve inovasyonun özünü yeniden tanımlamaya hazır stratejik bir buluşma olduğunu vurgulayan Eroğlu, sözlerini şeyle tamamladı:

“C SUMMIT, farklı perspektiflerin bir araya gelmesi, iş dünyasının temellerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip tartışmaları, stratejileri ve çözümleri beraberinde getirecektir. Zirve, liderlerin modern iş dünyası çağının, karmaşık ve dinamik zorlukları karşısında işbirliği içinde bir rota belirleyerek sadece kendi kurumları için değil, küresel ekonomik ortamın geneli için de bir yol çizme fırsatı sunan kritik bir kavşağı temsil etmektedir.”

Daha çok karar verici kadın…

Zirvede konuşan KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel, KAİSDER olarak, iş dünyasında karma yapılarda ortak akıl ve başarı için daha çok kadın karar verici olması gerektiğine inandıklarını ve bu inancı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Yüksel konuşmasına şöyle devam etti:

“(Aktif kadın, eşit temsil) mottomuzla hareket ediyoruz. Pandemi sonrasında, sadece profesyonel eğitim almak, günümüzün dinamik iş dünyasında başarılı olmak için ne yazık ki yeterli değil. Hem vizyoner olmak hem de yeni iş yapma şekillerine adapte olmak, bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir başarısını sağlamak için son derece önemli. Bu nedenle, entegre bir yaklaşım benimseyerek hem eğitim hem de sürekli gelişim ve adaptasyon süreçlerine odaklanmak kritik öneme sahip.

Bugün, değişen iş dünyasında yeni iş yapma tekniklerini tartışmak, farklı bakış açılarını görmek, aydınlanmak ve öğrenmek için burada bir aradayız.”

Güçlenmede ve büyümede kadın etkisi…

EPA Türkiye olarak bugüne kadar dünyayı yakından izlemenin ve yenilikçi yaklaşımları, bizzat hayata geçirmenin meyvelerini topladıklarını ifade eden EPA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Ketrez, “Bu güçlenmede ve büyümede, şirketimizin kadın ağırlıklı yönetiminin çok etkili olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformunun prensip ve kurallarını kabul ettiklerini söyleyen Ketrez, çalışmalarından şöyle söz etti:

“KAİSDER olarak TOBB ETÜ Üniversitesi ile yaptığımız işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi belgesini vermeye devam ediyoruz ve GİFED’i oluşturan derneklerle yapacağımız protokollerle 10 ilimize bu eğitimleri için yetki veriyoruz. Amacımız;  özel sektörde her firmanın bu belgeyi alarak hem iç işleyişine bu anlayışı yerleştirmesi hem de ulusal ve uluslararası alanda kendilerini konumlandırmalarıdır.”

Açılış konuşmalarının ardından önemli konu başlıklarında oturumlar düzenlenirken, oturumlar arasında keynote konuşmaları yapıldı, iş modelleri ve inovasyonda Türkiye ve dünyanın gelecek trendleri ele alındı.

Oturum başlıkları:

  • CEO oturumu “Liderlikte Stratejik Vizyon ve Dönüşüm: Geleceğe Yönelik İş Modeli İnovasyonu”
  • CFO Oturumu “Finansal İçgörülerle Sürdürülebilir Büyüme: Değişen Ekonomik Ortamda Finans Stratejileri”
  • CHRO oturumu – “İnsan Kaynakları ve Liderlik Gelişimi: Çalışan Katılımı ve Sürdürülebilirlik Stratejileri”
  • CMO-CIO-COO Oturumu “Teknoloji ve İnovasyon Stratejileri, Turizm Trendleri ve Geleceğin Dijital Altyapısı”

Dönüşüm ve hız!

Sektörün önde gelen isimlerinin gelecek ve liderlik, inovasyon, stratejik planlama ve iş stratejileri konularında derinlemesine analizlerini paylaştıkları zirvede, iş dünyasının ulusal ve uluslararası trendleri ile geleceğe dair iç görüler paylaşıldı.

Panelistler, geleceğin iş dünyasına hız ve dönüşümün damga vuracağını, ortaklıklara daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirtirken, kurum ve kuruluşların teknolojik gelişmeleri, artık çok daha hızlı uyarlamaları gerektiğini aktardılar.

Kadın ve liderlik…

İş dünyasındaki cinsiyet çeşitliliğini ve eşit temsili odağına alan C SUMMIT, özellikle kadın liderlerin güçlendirilmesine ve desteklenmesine büyük önem veriyor.

Konuşmacılar, bu bağlamda, kurumlarındaki kadın çalışan sayısını artırma hedeflerini açıklarken, iş dünyasında kadının güçlenmesinin kurumlar ve ülkeler için çok anlamlı ve yararlı sonuçlar doğuracağını bildirdiler.

Plaketler ve hediyeler özel olarak üretildi

Zirvede takdim edilen plaketler, Bodrum Sağlık Vakfı Seramik Atölyesi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler tarafından, hediye biblolar da,  GİFED tarafından desteklenen bir kadın sığınma evindeki kadınlar tarafından üretildi.