Moraller Bozulmasın (2)

7- Şirketler kara delik, israf ve suiistimal merkezi, partizanca kadro şişirme sahası olmaktan çıkarılmalıdır. Zarar verenler tasfiye edilmeli, sermaye artışı yoluyla, halka ait kaynakları sömürmesine izin verilmemelidir. Hepsi, Yeminli Mali Müşavirlerin, “Tam tasdik” denetimine tabi tutulmalıdır. Mecliste tam yetkili “Şirketleri Kontrol Komisyonu” kurulmalıdır. Yönetim yandaşlara değil, dürüst ve liyakat sahiplerine verilmelidir.

8- Başkan beş yıl sonra tekrar nasıl aday olurum hastalığına kapılmamalıdır. Hiç kimseye taviz verilmemelidir. Tevazudan ayrılmamalı, dalkavuklara, çıkarcılara, koltuk dostlarına, din ve politika bezirganlarına, yüz verilmemelidir. Hiçbir zaman yalan söylenmemeli, tutulamayacak vaatler verilmemelidir. Aile mensupları ve akrabalar, belediyeden uzak tutulmalıdır. Halktan kopulmamalıdır. Profesyonel futbola bulaşılmamalıdır.

9- Muhtarlar, meslek odaları, üniversiteler, esnaf birlikleri ve STK’lar ile sıkı ilişkiler kurulmalıdır. Onlara birçok yetki devredilebilir. Böylece çok sayıda eleman, ücret ödenmeden kazanılmış olacaktır. (Biz birçoğunun politik görüşü, benden farklı olsa da, beni devamlı tenkit etseler de; inşaat, elektrik, makine, çevre, enerji, jeoloji vb. mühendis odaları, mimarlar odası, esnaf odaları, ilgili fakülteler vb. ile çok geniş ve detaylı anlaşmalar yaptık. Kendilerine, ciddi ve geniş yetkiler tanıdık. Görevler verdik. Hepsi yüzümüzü ak etti. Titiz denetimler yaptılar. Başarılarımızda çok büyük katkıları oldu. Müteşekkirim.)

10- Belediyelerin gelirlerini artırma yolları bulunmalıdır. Mesela su kaçaklarının azaltılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi, atık suların geri dönüştürülmesi, akaryakıt, haberleşme, ulaşım, kırtasiye, elektrik ve su sarfiyat, seyahat, ağırlama, tamir-bakım, mobilya-mefruşat, makam aracı vb. giderlerde çok ciddi tasarruflar yapılabilir. (Biz 10 yıl boyunca hiç makam aracı almadık. Hiçbir mobilya alımına izin vermedik.)

-İşgücü planlaması yapılmalı, özellikle “bankamatik” personel tasfiye edilmelidir. Zaten torpille gelenler, park-bahçe, asfalt vb. işlere verilince kendiliğinden ayrılırlar.

-Dönemimizde, ESHOT atölyelerinde, vasıtalarımız için gerekli yedek parçalar, otobüs durakları, reklam levhaları, küvöz, hemodiyaliz cihazı, hatta körüklü otobüs üretilmekteydi. Bu bize ciddi gelir ve tasarruf sağlamıştı.

-İtfaiye çalışanlarının baca temizliği ce binalarda yangın tedbirleri kontrolü ciddi gelir sağlayabilir.

-Otopark gelirleri önemlidir. Rahmetli Murat Taşer, İZELMAN AŞ. İle tüm İzmir’i denetim altına almıştı. Çok ciddi gelir sağlamış, çok sayıda kreş, kütüphane, burs, sosyal yardımlara kaynak temin edilmişti.

-Yüzbinlerce ağaç diktik. Çok sayıda park yaptık. Genel sekreter yardımcımız Talat Şimdi, iki büyük fidanlık yaptı. Hiç ağaç ve çiçek giderimiz olmadı. Ayrıca her su faturasına, 25 kuruş ağaçlandırma fonu katkısı ilave ettik. Çok ciddi bir kaynak sağlandı. Kimse de itiraz etmedi.

-Vakıfbank ve Emlak Kredi Bankası ile kat karşılığı anlaşmalar yaptık. Çok sayıda lojmanımız ve AVM merkezimiz oldu. (Başta, Sb. Fehmi Gültekin olmak üzere, tüm genel müdürlere müteşekkiriz.)

-Şirketlerimizin tümü kar etti. Bu karlar ile üst geçitler, parklar yaptılar. Belediye Hastanemizi donattılar. Birçok sosyal yardıma kaynak sağladılar. Yurt içinde ve dışında eğitim bursları verdiler. (Özellikle Tansaş Aş. Genel Müdürleri Bülent Sezen ve İrfan Akça’ya ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.)

-İktidar, belediye hizmetlerinde sarf edilen (akaryakıt, asfalt, çimento, demir vb. emtialarda KDV oranını yüzde 1’e indirmelidir. Bu ciddi bir imkan sağlayacaktır. )