Menenjit aşısı geliştirmede umut verici atılım

İBG’deki bilim insanlarının menenjit aşısı geliştirme konusunda umut verici atılımı: Koruyuculuğu geniş kapsamlı olan yeni nesil bir aşı, düşük maliyetli üretilerek küresel sağlıkta uygun fiyatlı koruma sağlanacak.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) liderliğinde, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen öncü bir çalışma, invaziv meningokok hastalığına (İMD) karşı aşı geliştirme alanında önemli bir adım attı. International Immunology dergisinde yayınlanan “Immunogenicity and Protective Capacity of CpG ODN Adjuvanted Alum Adsorbed Bivalent Meningococcal Outer Membrane Vesicle Vaccine” başlıklı çalışma, hastalık yapıcı menenjit serotipleri olan A, B, W, X ve Y’ye karşı küresel etkili ve ekonomik bir koruma potansiyeli sunuyor.

İBG’den Prof. Dr. İhsan Gürsel liderliğindeki araştırma ekibi, özellikle İMD’nin halen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve bu nedenle geliştirilmiş menenjit aşılarının acil bir ihtiyaç haline geldiği bölgelerde kullanılabilecek yaygın etkili ve uygun fiyatlı bir aşı geliştirmeyi hedefledi. B ve W meningokok serotiplerinin dış membran kesecikleri (OMV) tabanlı CpG ODN ve Alum adjuvanları ile zenginleştirilmiş bu aşının güçlü bir immünolojik antikor yanıtı oluşturduğunu ve koruyucu etkinliğini klinik öncesi çalışmalar kapsamında fare modellerinde gösterdiler.

Çalışmadan elde edilen ana bulgular

Mevcut ticari menenjit aşılarına kıyasla, ikili OMV aşısının uyarılan antikor yanıtları ve serum bakterisidal test (SBA) titreleri önemli ölçüde daha yüksektir.

İki dış membranlı OMV aşısının özellikle B ve W serotiplerinin hâkim olduğu bölgelerde mevcut menenjit aşılarına alternatif veya tamamlayıcı bir çözüm olarak hizmet etme potansiyeli vardır.

Bu çalışmanın menenjit aşısı geliştirme alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini belirten İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Prof. Dr. İhsan Gürsel; “Bulgularımız OMV tabanlı aşıların birden fazla menenjit serotipine karşı uygun ve etkili koruma sağlayabileceğini vurguluyor ve küresel sağlıkta kritik bir ihtiyaca cevap veriyor” dedi.

Aşı erişimine uygun maliyetle katkı sunuyor

Araştırmanın bulguları, sadece menenjit hastalığını önlemekle kalmayıp aynı zamanda düşük gelirli ülkelerde sık görülen diğer bulaşıcı hastalıklara karşı maliyeti düşük aşıların geliştirilmesine de yol gösterebilir niteliktedir. Yenilikçi aşı tasarım stratejileri ve adjuvan teknolojileriyle desteklenen ikili OMV aşısı, küresel aşı erişimini genişletme ve uygun maliyetli olarak halka ulaştırma konusunda umut vadetmektedir.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde yapılan çalışma, bilimsel topluluğun aşı teknolojilerini ilerletme ve küresel sağlık sorunlarına kalıcı çözümler üretme çabalarına katkı sunmaktadır. Çalışmayı yürüten araştırmacılar, dünya genelinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için güvenli, etkili ve erişilebilir aşılar geliştirme çabalarını sürdürmeye devam etmektedirler.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi araştırmacısı Prof. Dr. İhsan Gürsel, yaptıkları çalışmanın küresel aşı erişiminin genişletilmesi ve uygun maliyetli olarak halka ulaştırılması konusunda işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.