Turizmde dalgalanmalar

Dünya turizm sıralamasında ilk 10 içinde yer alan Türkiye temennimiz yakın bir tarihte ilk 3 içinde yer alacaktır.  Ülkemiz, 2023 yılında 56.7 milyon turist ağırlamış, bunun sonucunda da 56 milyar dolar geliri ekonomimize kazandırmıştır. 2024 yılında da 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelirin geleceği tahmin edilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları ve yatırımları sürmektedir. Özellikle arkeolojik sahalardaki yatırım ve çalışmalar artarak devam etmektedir. Yeni pazarlara konsantrasyonu artırıcı plan ve projeler de geliştirilmektedir.

Türk turizminin genel durumu, dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler ile bağlantılıdır. Umarız her şey iyiye gider ve ekonomimiz döviz kazanır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör arasındaki sorunlu ilişkiler, zorluklara sebebiyet vermektedir.  Bunlar basına da aksetmiş durumdadır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) iki sektör kuruluşudur. TÜRSAB bir hayli eski diğeri ise yeni bir birliktir. TUREB, kanunlarında sakıncalı maddelerin bulunması üzerine beklemededir. Türkçe rehber konusunda, turist otobüslerinde rehber mecburiyeti ve rehberlerin kontrolü ve eğitimleri ile ilgili itirazlar vardır. Bu konu çok hassastır. Bu konuda eksiklikler bulunmaktadır. Bunun, sektör kuruluşları ve İçişleri Bakanlığımızın uygun gördüğü ilgililerle bir araya gelerek yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anlayışlı, bilgili, uyumludur ve sektörün içinden gelmektedir. Sektörel kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıklar, ne yazık ki, hem ülke menfaatlerini olumsuz yönde etkiler hem de kişisel zaaflarına neden olur.

Temennimiz en kısa zaman diliminde güzel giden turizmimizin bu aksaklıklardan kurtulması için çözümün bulunmasıdır.

Çareleri üretmek, sayın bakan Ersoy’a düşmektedir. Bu da nitelikleri göz önüne alındığında zor değildir