Erzincan’da altın aşkı gözyaşı

Bu yazıyı sevgililer gününde kaleme aldım. Maalesef bugün sevgiyi ve insana, doğaya saygıyı terennüm edemeyeceğiz.

Erzincan daha önce1939 depremi ile yıkılan binalar altında can verenlerle anılırdı. Bugün sel olup akan toprak yığınları altında kalan insanlar ve vahşi madenciliğin yarattığı ihanetle gündemde.

Neler oluyor ülkemde. Son on yılda yaşananlara kısaca bakalım:

* 13 Mayıs 2014 Soma kömür madeninde çıkan yangın 301 madencinin ölümüyle sonuçlandı.

* 28 Ekim 2014 Ermenek kömür madeninde su baskını sonucu 18 işçi mahsur kalarak hayatını kaybetti.

* 30 Ekim 2020’de Sisam’da meydana gelen depremde İzmir Bayraklı ’da 117 kişi hayatını kaybetti. 1.034 kişi yaralandı Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan’da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı,

* 11 Ağustos 2021 Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini etkileyen sellerde toplam 97 kişi hayatını kaybetti, 228 kişi yaralandı.

21 Haziran 2023 Erzincan İliç Çöpler altın madeni siyanürlü su borusu patlaması suların doğaya karışması. Jeoloji Mühendisleri Odası madende yaptığı inceleme raporunda: İşletme yapılan bölgede “MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritasında aktif olduğu ifade edilen ve Munzur segmenti olarak tanımlanan aktif bir fay hattının bulunduğu ancak bu fay hattının işletme projeleri hazırlanırken dikkate alınmadığı, hatta fayın inaktif olduğunun belirtildiği” belirlenmiştir.

* 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra Taşkömürü maden ocağında gerçekleşen 42 işçi hayatını kaybetti.

* 6 Şubat 2023Hatay, Malatya, Kahraman Maraş, Adıyaman, Adana… depremlerinde resmî rakamlara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti toplam 122 binden fazla kişi ise yaralandı. 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Ayrıca 128 bin 778 konut ise orta derecede hasar aldı., Suriye’de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

* 15 Mart 2023Adıyaman ve Şanlıurfa’yı etkileyen seller nedeniyle toplam 21 kişi hayatını kaybetti. İki ilde 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç

* 23 Kasım 2023 Siirt Maden köy madeninde 2 mühendis ve 1 işçi hayatını kaybetti

* 14 Şubat 2024 Erzincan İliç Çöpler altın madeni 10 milyon metreküpten fazla proses edilmiş pasa malzemesi Fırat nehri yönünde akışa geçmiştir. 9 işçinin kayıp olduğu yayan çamur deryası altında birçok kamyon, konteynır kaldığı açıklanmıştır. Uyarılara rağmen zehirli katı atıkların şev stabilizasyonu sağlanamamıştır. Belirtildiğine göre tesis edilmiş uyarı sistemi bir süredir alarm vermesine rağmen dikkate alınmadığı söyleniyor. Bu husus mutlaka araştırılmalıdır.

Bu felaketleri neden yaşıyoruz?

Mükemmel yasa ve mevzuatlar var. Bunlar uygulanmadığı, uygulamalar denetlenmediği, bilim insanları ve teknokratların uyarılarına ve mühendislik kurallarına kulak asılmadığı sürece güzel yurdumuzda, her gün, kısa yoldan para kazanma hırsının yarattığı bir felaketle karşılaşıyoruz.

Binalarımız yıkılıyor on binler gidiyor, fay hattı uyarısına rağmen üzerinde yapılan havaalanı pisti zarar görüyor. Madenlerimiz çöküyor, heyelanlar oluyor, istinat duvarları yıkılıyor, sularımız zehirleniyor, her sel baskınında milli servetlerimiz yok oluyor. Milletçe tedbir alma yerine ağıtlar yakıyoruz.

Kısa zamanda ihmallerin, hataların suiistimallerin unutulması yapanları, göz yumanları, projelere imza atanları cesaretlendiriyor.  Bir türlü bunlardan ders alamıyoruz. Devletin görevi denetimler yapmaktır. Gelişmiş ülkelerde mevzuatlara aykırı davranışların ağır cezaları uygulanmaktadır. Yapanın yanına kar kalmadığı gibi ciddi cezalara çarptırılırlar. İmza atan herkes sonuçlarından adli ve mali açıdan sorumlu tutulmalı.

Yeni acılar çekmemek için, yetkilendirdiğimiz kişilerin bilgi yeterliliğinden emin olmalıyız. Yeterli değiller ise meslek içi eğitime almalıyız. O da olmuyorsa daha fazla zarar vermeden acilen görevden uzaklaştırmalıyız.

Toplum düzenini tesis eden hukukun uygulanması ADALETTİR!