2024 turizminde kara bulutlar mı?

Geçen sene oldukça güzel sonuçlar alan Türk turizminin ilgili kuruluşları, 2024 yılı için de olumlu tahminlerini sıralamaya başladılar. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ise geleceğe yönelik tahmininde artışlar açıklamaktan geri kalmadı. İnşallah öyle de olur.

Ancak, ülkemiz çok tehlikeli bir konumda, Orta Doğu’da yer almaktadır. Etrafı ise güya dost ama gerçek düşman olan ülkelerle sarılmıştır. Ayrıca NATO üyesi olmamıza rağmen Amerika başta, AB ülkelerinin çoğu sınırlarımızdaki terör örgütlerinin kurucu ve destekçileridir.

Bu arada ülkemizdeki dini tarikatlar da (ki çoğu bu ülkeler tarafından kurulmuştur) içimizde din ağırlıklı olayları destekleyebilir. Suriye ve Irak’ta resmen bir harp yaşanmaktadır.

Bu arada İsrail-Gazze olayları ise, Türkiye’nin Filistin’i desteklemesi nedeniyle İsrail ile ekonomik ilişkileri kesme noktasına getirmiştir. Ekonomik olarak aleyhimize işleyebilecek sonuçları hazırlamaktadır. Bu da dolaylı bir müdahale demektir. Gelecek ise tahmin edilemeyen bölgesel vahim sonuçlara gebedir. Bir başka ifadeyle 2024 baharındaki tablo maalesef turizmin olumsuz yönde etkilemesi olaylarını getirebilir.

Peki, ne olabilir?

Ülkemizde ve dünyada ekonomi genel olarak pek parlak sonuçları taşımamaktadır. Orta Doğu ise karıştırılmak istenmektedir. Türkiye ise bütün bu karmaşanın ortasındadır.

Umarım olaylar daha ileri gitmez. Ancak bu biraz uzak bir ihtimaldir.

Türkiye ekonomisi bir yandan enflasyon ile boğuşmaktadır. Döviz darlığı çekmektedir ve turizmden gelecek döviz gelirine çok ihtiyacı olan bir ülkedir.

Turistik tesislerde maliyetler gittikçe artmaktadır. Bu durumda ister istemez fiyatlar yükselecek, talepler ise etkilenecektir.

Her türlü ihtimalin olabileceği bir 2024 tablosunda bunlara karşı tedbirlerin de topluca düşünülerek alınması gereklidir.

Benim için bir başka tehlike de İsrail’in Türkiye’ye olan talebi azaltmak ve turist akınını önlemek için ülkemize karşı her türlü girişimde bulunacağıdır.

Zira turizmde dünyada söz sahibi şirketlerin sahipleri veya ortakları onlardır.

Türkiye’nin bir talihi, her zaman söylüyorum, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dur. Konunun en iyisi bir siyasetçi ve ekonomistidir. Konuştuğumuz veya açıkça konuşamadığımız her hususta sektör ile beraber el ele verip, görünen tehlikeleri dikkate alarak ve olması muhtemel gelişmeleri değerlendirerek gerekenleri yapacaklardır. Umarım öyle olur.