Sürdürülebilir bir dünya için ESİAD’da buluştular

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) UN Global Compact Türkiye İzmir toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ege Bölgesi’nden şirket temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, sürdürülebilirlik için atılan tüm adımların uluslararası rekabet gücünü artıracağını vurgulayarak, “UNGlobal Compact Türkiye ağının genişlemesi yönünde göstereceğimiz çabalar sadece firmalarımıza değil ülkemize de güç katacaktır. Bunu, dünyamızın geleceğine karşı sorumluluğumuz olarak görüyorum” dedi. UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele de, uluslararası rekabeti yeşil ekonomi üzerinde kurgulamak üzere çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Bu treni yakalamak zorundayız. Zaman kaybettikçe aramızdaki uçurum büyüyecek” diye konuştu.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi yaratmak için çalışmalar yürüten UN Global Compact Türkiye’nin İzmir toplantısına Ege Bölgesi’nin yanı sıra Bursa ve Sakarya’dan firma temsilcileri katıldı. Toplantıda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin iş dünyasının atabileceği adımlar, iş birliği olanakları konuşulurken, katılımcı firmalar deneyimlerini paylaştı.

FİNLANDİYA BİRİNCİ, TÜRKİYE 72’İNCİ

Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ESİAD olarak 26 yıldır sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iş dünyasının ve toplumun farkındalığını artırmak için çalıştıklarını söyledi. Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketlerin emisyon azaltım hedeflerini belirlemeleri, yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmaları, yatırımlarında sosyal ve toplumsal boyutu dikkate almaları, tedarik zincirlerini hassasiyetle yönetmeleri gibi konular artık temel ve stratejik hale geldi. Bu kapsamda sağlanan ilerlemeler, hem ülkelerin hem de şirketlerin uluslararası rekabet gücünü artırması anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayımlanan 2023 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’na göre Sürdürülebilir Kalkınma Araçları’na (SKA) ulaşılmasında küresel düzeyde bir durgunluk yaşanıyor. 2030 yılında, yüksek gelirli ülkeler ile düşük gelirli ülkeler arasında SKA farkının 2015’te hedeflenenden daha yüksek olabileceği söyleniyor. 166 ülke için tüm hedefler çerçevesinde yapılan puanlamaya göre Finlandiya 1. sırada yer alırken Türkiye 72. sırada ulunuyor. Daha katetmemiz gereken çok yol var. UN Global Compact Türkiye ağının genişlemesi yönünde göstereceğimiz çabalar, sadece firmalarımızın değil ülkemizin de gücünü artıracaktır. Ayrıca SKA’lara hizmet edilmesini dünyamızın geleceğine karşı sorumluluğumuz olarak görüyorum.“

İLERLEME YETERSİZ

Türkiye genelinde 387 şirket, 94 de şirket dışı üyelerinin bulunduğunu anlatan UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melde Çele ise derneğin amacı ve 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi. UN Global Compact’ın yayınladığı rapora göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bakımından performansın düşük olduğunu belirten Çele, “SKA’ların sadece yüzde 15’inde ilerleme kaydedildi. Çok büyük kısmında ilerleme zayıf ve yetersiz. Hatta ilerlemenin durduğu ve tersine döndüğü alanlar var. Eğer özel sektör yatırımlarını sürdürülebilirlik üzerine kurgularsa hızlanma çok daha fazla olacak. Burada AB’nin yapmaya çalıştığı şey rekabeti yeşil ekonominin üzerinde kurgulamak. Bu treni yakalamak zorundayız. Zaman kaybettikçe aramızdaki uçurum büyüyecek” diye konuştu.