OSB’ler için bir başucu kitabı…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzun yıllar hukuk müşavirliği görevinde bulunmuş… Emekli olduktan sonra ise birikimini Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) danışmanlık ve avukatlık yaparak faydalı hale getirmiş bir hukukçu… Önder Canpolat, bilgi ve tecrübesini “Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku (Açıklamalı ve İçtihatlı)” adlı çalışmasıyla kitaplaştırarak OSB’lerin hizmetine sunmuş bulunuyor…

Dikkatimizi çeken ve ciddi emek harcanan bu değerli çalışmayı okurlarımızla paylaşmak elbette olması gereken…

Canpolat’ın, epeyce karmaşık bir yapı arz eden OSB mevzuatını kitaplaştırarak; Türkiye’nin üretim üsleri konumundaki her bir OSB için başucu kitabı niteliği olma özelliğini taşıyan çalışması, uzun yıllar gerektiren bir emeğin ürünü. OSB camiası için önemli bir hizmet olan ve Yetkin Yayınevi tarafından yayın dünyasına kazandırılan kitap, 17 bölüm içeriyor…

OSB’lerin uyguladığı tüm hukuk alanlarında önce ilgili hukuk kurallarına yer veriliyor kitapta ve devamında açıklaması yapılıyor her bir kuralın…

Mümkün olduğu ölçüde yüksek mahkeme kararlarıyla desteklenerek uygulayıcılara yol göstermeyi amaçlayan çalışma, OSB’ler için tam bir rehber ve temel kaynak olma özelliğini taşıyor…

Kitapta, OSB mevzuatının özel olarak düzenlediği; OSB’lerin yer seçimi, kuruluşu, organları ve yönetimi, denetimi, OSB’lerde imar planları ve yapılaşma, tahsis ve tapu verilmesi, altyapı tesis ve hizmetleri, kiralama, bütçe, muhasebe ve defterler, kredilendirme ve ihale konularının yanı sıra OSB’lerle ilgisi kapsamında kamulaştırma, imar ve yapılaşma hukuku, ruhsat ve izinler, altyapı hizmetlerinin temini ve sunulması (elektrik enerjisi, doğal gaz vb.) çevre yönetimi, OSB’lerin vergilendirilmesi, yatırımlarda devlet destek ve teşvikleri, gerekli olduğu ölçüde benzer müessese olarak anonim şirketler hukuku, tüm inceleme konularında yargısal başvuru yolları, OSB uygulamalarıyla ilgili kabahatler ve suç teşkil eden fiiller, uygulanacak idari ve cezai yaptırımlar inceleme konusu yapılıyor…

Önder Canpolat’ın OSB’leri hukuki bakımdan bütün yönleriyle ele aldığı kitap, OSB yöneticileri ve çalışanların, bölge yatırımcısı sanayici/ katılımcıların, OSB’lerde yatırımcı olmak isteyen girişimcilerin, ilgili kamu idarelerinin ve ihtiyaç duyulduğu ölçüde yargı mensuplarının mutlaka elinin altında bulunması gereken bir kaynak niteliğinde.

Canpolat’ın “emeğine sağlık” dedirten kıymetli çalışması, okumak, incelemek ve de yararlanmak isteyenlere duyurulur!