Ali Eroğlu Başkanlığa yeniden aday

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ail Eroğlu, 26-27 Kasım’da gerçekleştirecekleri kongrede Konsey Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

TVHB  50. Dönem Büyük Kongresi’ni 26-27 Kasım’da gerçekleştirecek. Kongre’de Merkez Konseyi Başkanlığı’na yeniden aday olacağını açıklayan Ali Eroğlu, görevde oldukları süreci değerlendirirken, hedeflerinin eğitimden saha uygulamalarına, Bakanlık teşkilatı yapılanmasından, istihdam ve yasal haklara kadar sorunları çözüme kavuşturulmuş, uygulamalarında çağdaş normları yakalamış, standartları yüksek bir veteriner hekimliğini Türkiye’ye ve meslektaşlarına kazandırılması olduğunu belirtti. , Hiçbir zaman önyargılı olmadıklarına vurgu yapan Eroğlu Eroğlu, Baştan beri ifade ettiğimiz şöyle konuştu:

“Sorunların çözümünün, karşıtlıkların çatışmasından değil, farklı düşüncelerin ya da alternatiflerin diyalog zemininde uzlaşmasından geçtiğini bilerek, çalışmalarımızda çözüm odaklı olmayı prensip edindik.

Görev dönemimizde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 6343 Sayılı Kuruluş Kanununda tanımlanan misyonunu gerçekleştirmek için karşılıklı güven, paylaşım, dayanışma içinde vizyoner yaklaşım ve uygulamalar sergileyerek, devlet ricalinde ve kamu bürokrasisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin farkındalığı ortaya konulmuştur.

Problemlerin çözümüne uzlaşı çerçevesinde yaklaşmak temel ilkemiz olmuş, bu çerçevede başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile yakın diyaloglar kurulmuştur. Mesleki politikalar ve veteriner hekimlerin özlük hakları ile ilgili sorunlar için TBMM, siyasiler, YÖK,  kamu otoriteleri ve ilgili tüm paydaşlar nezdinde faaliyetler icra edilmiş ve ciddi bir farkındalık geliştirilmiştir. Bu çalışmaların olumlu sonuçları alınmış ve daha ileri seviyelerde alınmaya devam edilecektir.”

Covid-19 sebebiyle, Cumhurbaşkanlığı Teknoloji, Bilim ve Yenilik Politikaları Kurulunda oluşturulan Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubunda Türkiye’de uygulanması gereken öncelikli politikaları belirlediklerini ifade eden Ali Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“TVHB bu çalışma grubunda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmek üzere hazırlanan sonuç raporunda, Tek Sağlık, Kamu yapılanması, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim (Veteriner Fakülteleri) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık, İş hayatında veteriner hekimlere destek gibi konular temel politika önerileri olarak yer almıştı.

Bunun sonucunda 2021 Yeni Ekonomik Programda (YEP) Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü’nün kurulması ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığında oluşturulan Gıda Güvenliği ve Hayvancılık İhtisas Komisyonlarında geçtiğimiz günlerde TVHB temsilcisi olarak Bilim Kurulu Üyelerimize yer verilmesi önemli gelişmelerdir.

E-reçete-İTS-ATS, sağlıkta şiddet, veteriner hekimlik eğitiminde yapay zeka ve dijitalizasyon,     kırsal kalkınma destekleri içerisinde veteriner hekimlerinde yer alması, tek sağlık, hayvan refahı, pet kimliklendirme, kamuda istihdam, Fiili Hizmet Zammı(yıpranma payı), Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık, Veteriner Fakültelerinde olması gereken asgari koşullar ve minimum kriterler, Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) vb. faaliyetler çalışmalarımızın öncelikli konuları arasında ciddi yer tutmuş ve önemli sonuçlar alınmıştır.

Veteriner Fakültelerinde Eğitim ve Öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için Asgari Koşullar ve Minimum Kriterler TVHB ile Dekanlar Konseyi’nin gayretleri sonucu geçen yıl YÖK tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştu. Konu titizlikle takip edilmektedir.

Sağlık hizmetleri sınıfında, hizmetlerinin tamamının insan sağlığına dönük olmasına rağmen beşeri sağlık meslek grubuna verilen haklardan mahrum kalan veteriner hekimlerin hak ettikleri özlük haklarını alabilmeleri ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmeleri için ciddi çalışmalarımız oldu. Bu konuda yargı da dahil olmak her türlü girişimlerin yapılmasına devam edilecektir.

22 Aralık 2021 tarihinde Oda Başkanlarımızın katılımlarıyla Sayın Tarım ve Orman Bakanı ile birlikte toplantı yapılmış, toplantıda mesleğimizin tüm sorunları ve taleplerimiz gündeme getirilmiş, Bakanlık ve TVHB’nin  iş birliği ile bir çalıştay yapılmasına karar verilmişti.

Çalışma konu başlıkları; 1-Hayvan sağlığı, 2-Kimliklendirme, hayvan hareketleri ve ticareti (pazarlama),3- Hayvan refahı, çevre ve yaban hayatı, 4-Hayvan ıslahı, beslenme ve yetiştiricilik politikaları, 5-Eğitim, öğretim ve araştırma komisyonu, 6- Mesleki örgütlenme, politikalar, etik ve mevzuat komisyonu, 7-Veteriner tıbbi ürünler komisyonu, 8-Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği komisyonu, 9- Su hayvanları ve veteriner hekimlik olan ve mesleğimizin geleceğinin stratejisi ve veteriner hekimliğin vizyonu açısından çok önemli gördüğümüz Türk Veteriner Hekimliği Çalıştayı en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

Çalışmalarımızın bir kısmı, tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de çok ciddi anlamda etkileyen Covid-19 sebebiyle kesintilere uğramış, gecikmiş olsa da sonuçlandırma konusundaki çaba ve kararlılığımız sürmektedir.”