Çocuk işçi ölümlerinde korkutan tablo

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Buna göre eylül ayında en az 157 işçi alınmayan önlemler nedeniyle çalışırken yaşamını yitirirken yılın başından bu yana en az 1359 iş cinayeti gerçekleşti.

Mevsimsel etki nedeniyle tarım işkolundaki üretim artışı sonrası mayıs-ağustos ayları arası iş cinayetlerinde bir sıçrama gerçekleşti. 

Raporda çocuk ve genç işçi ölümlerine de dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

“Çocuk ve genç işçilere dönük bir mücadele başlığının hızla belirlenmesi lazım. Çocuk işçilik 4 ila 8 yaş arasında başlıyor. Bu yaşta mevsimlik tarım işçisi, çoban ya da sokakta mendil satan çocuk ölümlerine rastlıyoruz. Ancak mevsimlik tarım işçisi çocuklarda ve sokakta çalışan çocuklarda 8 yaşından itibaren bir artış var.”

“10-12 yaşlarında tekstil ve metalde çalışan çocukları görüyoruz. 13-14 yaşlarından itibaren tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde çalışan sayıları milyonlara ulaşan çocuk işçi var. 18-27 yaş arasında ise (sanayi, inşaat, hizmetler işkolunda) büyük şehirlere yığılmış, geleceksiz ve güvencesiz yeni bir işçi sınıfı karşımızda…”

İş cinayetleri nedeniyle ne yazık ki çocuklar da ölüyor. Yılın ilk 9 ayında 14 yaş ve altı en az 21 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Çalışırken ölen 15-17 yaş arasında ise en az 31 çocuk bulunuyor. 18-27 yaş arası 212 işçi, 28-50 yaş arası 659 işçi, 51-64 yaş arası 280 işçi, 65 yaş ve üstü 80 işçi, yaşı belirlenemeyen ise 76 işçi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk dokuz ayında en çok iş cinayeti 275 ölümle tarım, orman işkolunda gerçekleşti. Bunu 269 ölümle inşaat ve yol takip etti. En az iş cinayeti gerçekleşen iki iş kolu 3 ölümle banka, finans ve 2 ölümle iletişim oldu. 

2022 yılının ilk dokuz ayında en çok iş cinayeti trafik kazası nedeniyle gerçekleşti. Bunu, ezilme ve göçük nedeniyle gerçekleşen iş cinayetleri takip etti. İş cinayeti nedenleri arasında bulunan kalp krizi ve beyin kanaması ise dikkat çekici. 148 işçi kalp krizi ya da beyin kanaması nedeniyle çalışırken yaşamını yitirdi.