Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Yönetenlerin veterinerle derdi ne?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve yönetimi uzun süredir her platformda veteriner hekimliğin önemini ve de ciddi sorunları olduğunu dile getiriyor… Ancak her nedense veterinerlerin önem ve dikkat çektikleri sorunlar ile ilgili bir arpa boyu yol alınmıyor… Yönetenler kapamış kulaklarını ilginç bir şekilde bu konuyu hep pas geçiyor!

Hep milli olmaktan, milli üretimden söz eden ancak icraata gelince milli olmayı unutan bir anlayışı maalesef görüyor ve de yaşıyoruz… Şöyle ki; Pandeminin üçüncü yılındayız malum… Ve pandeminin başlamasıyla birlikte birçok alanda olduğu gibi aşıda da dışa acilen bağlandık hamdolsun… Bu süreçte bilindiği gibi Turcovac yerli aşımız geliştirildi… Bilen bilmeyen için hatırlatayım Turcovac aşısını geliştiren bilim adamı bir veteriner…  Veterinerliği kısmına çok değinilmeyen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli bir veteriner hekimdir, altını çizerek özellikle yazıyorum…

Şimdi kısa bir hatırlatma ile veterinerlerin sorunlarını aktarayım… TVHB, “Tek Sağlık” sistemi istiyor… Sağlık teşkilatı ve uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bölünmüşlük halinin amaca hizmet etmeyeceğini savunuyor TVHB…

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu,“200 den fazla insanlara bulaşan hayvan kaynaklı hastalıkla mücadele eden biz, en ücra köylere kadar ulaşıp, gece-gündüz, yaz-kış demeden, her an, her saat çalışarak milyonlarca hayvanı muayene, teşhis ve tedavi eden, ameliyat yapan, doğuma giden, nöbet tutan, aşı yapan, sağlık hizmeti veren biz. Toplum ve insanlık sağlıklı gıda tüketsin diye gıda işletmelerinde, karayollarında, limanlarda, gümrüklerde denetim yapan, sorumlu ve yetkilendirilmiş olarak çalışan, bu uğurda darp edilen, şehit olan biz… Tıp fakültelerinde öğrencilere ders anlatan biz, yüzyılın vebasına, 8 milyar insanı evlere hapseden hastalığa aşı bulan biz. Ve devletimizin sağlık çalışanı kabul etmediği de biz…” diye aktarıyor…

Eroğlu, veteriner hekimler ile ilgili gelişen son olumsuzluğu ise şöyle paylaşıyor:

“İnsanın bir talebinin karşılık bulmadığını düşünmesi başka bir şey, dışlanmışlık hissi yaşaması ise bambaşka bir şeydir.  Mesleki unvanında sadece 3 mesleğin mensupları hekim unvanı taşımaktadır. Bunlar, beşeri hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimlerdir. Lakin kanunlar karşısında sağlık çalışanı sayılmıyoruz…

Yakın zamanda yürürlüğe giren, maalesef tüm çabalarımıza karşın veteriner hekimlerin dahil edilmediği, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve katsayılarında iyileştirme uygulamasının üzerindeki imzalar kurumadan bu kez de Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri son sınıf intörn öğrencilerine asgari ücret üzerinden maaş ödeneceği yönündeki uygulamada Veteriner Fakültesi öğrencilerinin zikredilmediğini görmekteyiz.

Tıp Fakültelerinin 6 yıl ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 5 yıl eğitim verdiği gibi Veteriner Fakülteleri de 5 yıl eğitim vermektedir. Tıp ve Diş Hekimliği intörn öğrencileri ne yapıyorlarsa Veteriner Fakültesi intörn öğrencileri benzer şekilde çalışmakta, muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat yapmakta, nöbet tutmakta, sağlık hizmeti vermektedir. Son sınıf öğrencilerine tanınan bu haktan Veteriner Fakültesi öğrencileri de yararlandırılmalıdır. Bu sadece bir talep değildir. Olması gerekendir. Eşitliğin, adaletin ve hakkın gereğidir.”

Eyy yönetenler!

Sahi derdiniz nedir veteriner hekimler ile ilgili? Biriniz anlatsa da aydınlansak hep birlikte…