Çocuklarımız neden giderek zayıflıyor?

Kız çocukları yüzde 85'i erkeklerin yüzde 68'i kansızlık sorunu çekiyor. Bu oran Avrupalı yaşıtlarında yüzde 20 düzeyinde

Çocukların obezite yaşamaması için anne – babalar sık sık uyarılırken yapılan araştırma küçük yaştaki çocukların giderek zayıfladığını gösteriyor.

Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan ve üç hekim tarafından yapılan çalışmaya göre, her dört çocuktan birinin kilosu çok düşük.

Çocuklarda gözlenen bir diğer tehlike ise potansiyel kalp hastalığı.

Kız çocuklarının yüzde 85’inin, oğlan çocuklarının ise yüzde 68’inin kansızlıkla mücadele ettiğine dikkat çekilen çalışmada, Avrupa’da bu oranın yalnızca yüzde 18 olduğu belirtiliyor.

İlkokul, ortaokul ve lise çağında olan 6-19 yaş arası bin 49 çocuk üzerinde inceleme yapıldı.

536’sı erkek, 513’ü kız olan bu çocukların obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerlerine bakıldı.

Buna göre, bin 49 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu.

Bu çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğuna da vurgu yapılan çalışmada, özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlıkla mücadele ettiği, büyüme ve gelişme sorunları yaşadığı saptandı.

Çocukların zayıflığı ve gelişim bozukluğuna ilişkin ilk değerlendirmeye göre bunun ekonomik nedenlerden kaynaklandığı görüşü hakim.  

Küçük çocukların durumu

Hekimlerin çalışmasına göre, incelenen çocukların yaşları küçüldükçe kilolarında da düşüş görülüyor.

Lise öğrencilerinin zayıf olma oranı yüzde 13,2. Bu oran ilkokulda yüzde 14,9’a, ortaokulda ise yüzde 19,8’e yükseliyor.

Hekimler, çocuklarda kansızlık görülme sıklığını ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2 olarak saptadı.

Buna göre, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2’si, erkek çocuklarının ise yüzde 68,6’sı kansızlıkla mücadele ediyor.

Öte yandan çocuklarda kansızlık oranı Hollanda, Almanya ve İngiltere’de ortalama yüzde 18,9, ABD’de ise yüzde 20 düzeyinde.
Kız çocuklarındaki kansızlık sorununun yol açabileceği sorunlara işaret eden hekimler, “Kız çocuklarının yüksek kansızlık düzeyi, üreme çağına geldiklerinde yaşanma olasılığı artacak anne ve çocuk sağlığı sorunlarının habercisi” diyor.

Okulda çocukların beslenmesi kontrol edilmeli

Hekimlerin çalışmasında, beslenmede yaşanan sorunların ortaya çıkan sonuca etki ettiği vurgulanıyor.

Çözüm için hekimlerin önerileri ise şu şekilde: “Okul çağı periyodik sağlık taramaları sonuçları sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için ulusal sağlık politikalarına yol göstericidir. Çocuklarda artmış oranda saptanan hipertansiyon, anemi ve düşük kilo sıklığı, yetişkin hayatta devam edecek halk sağlığı sorunlarına işaret etmektedir. Okul ortamında ve okulda geçirilen süre içerisinde uygulanacak sağlıklı okul destekli beslenme, kas ve dolaşım sistemini güçlendirecek fiziksel aktivite içerikli ders programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.”

Göçmen çocuklar zayıf ve kısa boylu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin geçen yıl hazırladığı raporda ise Suriyeli çocukların yetersiz beslendiğini ortaya koymuştu.

Söz konusu rapora göre, geçici koruma altındaki 6-59 aylık Suriyeli her 13 çocuktan birinin düşük kilolu, her 6 çocuktan birinin ise kilosuna göre kısa boylu olduğu saptanmıştı.