Kadın girişimci tanımı ele alındı

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Aktif Kadın Eşit Temsil’ projesi kapsamında ‘Kadın Girişimciliği Tanımlama Çalıştayı’ düzenlendi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

AYSEL KANBER

Doğu ve Güneydoğu İşkadınları Derneği (DOGÜNKAD) ile Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında yürütülen proje çalıştayına KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel ev sahipliği yaptı. Çalıştaya paydaş derneklerin üyelerinin yanı sıra bankalar ve çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı. İki bölümde gerçekleşen çalıştayda kadın girişimciliği, küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadın girişimcilerin, girişimcilik içerisindeki tanımını belirginleştirmek ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla daha etkin stratejilerin ve programların neler olabileceği konuları tartışıldı.

KÜRESEL DAYANIŞMA

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel, toplumların müreffeh bir şekilde barış ve istikrar içinde yaşamasının ancak küresel dayanışma içinde, yoksulluktan uzak, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, çevrenin korunduğu, temel hizmetlerin hak eksenli bir yaklaşımla insanlara sunulduğu bir ortamda mümkün olabileceğini söyledi. Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün başta Dünya Bankası olmak üzere kalkınmanın öncü aktörleri, kadınların kalkınmanın bir parçası olmasını, işgücü ve piyasa verimliliğini artıran ve dolayısıyla akıllı ekonomiler yaratan bir faktör olarak tanımlamakta ve herkesin kazandığı bir çözüm yarattığını ileri sürmektedir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

Çalıştay sonunda değerlendirmede bulunan Canan Karalar Yüksel, kadın girişimciliğinde sistemin devam edebilmesinin önemine değindi. Yüksel, “İşlerimizin sürdürülebilir olması konusunda neye ihtiyacımız olduğunun iyi belirlenmesi gerekiyor. Önemli olan işe başlarken aldığımız krediler ya da destekler değil, bu sistemin devam edebilmesi. Araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar kadın istihdamına öncelik verme konusunda hassasiyet gösteriyor ve bu da kadın istihdamının artmasını sağlıyor. Ayrıca kazandıkları parayı kendi sistemleri için harcıyorlar. Kadınların kullandıkları teşvik ya da kredilerin geri dönüşümü konusunda çok daha başarılı oldukları görülüyor. Desteğe, cesaretlendirilmeye ve örneğe ihtiyacımız var. Ayrıca kendi konularındaki eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

TOPLUMSAL EŞİTLİK VE LİYAKAT

DOGÜNKAD Başkanı Rojda Yılmaz da kadınların ekonomiye katılımının artmasının önemine değinerek, “İş hayatında ve yönetimlerde kadın temsiliyetinin sağlanması açısından kadın girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları oldukça önemli. Sosyal projeler geliştirmek ve kadınları bir araya getirmek, bizleri güçlendiren çalışmalardır” diye konuştu.  KİKAD Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu ise‘Aktif Kadın Eşit Temsil’ projesinin önemine değinerek şunları söyledi: “Projenin sonunda kadınların karar organlarında daha fazla yer alması ve meslek örgütlerinin yönetimlerinde sayısının artmasını istiyoruz. Zaman içinde toplumsal eşitliğin sağlandığı ve liyakatın önemli olduğu bir Türkiye arzuluyoruz.”