“YK Enerji”sini yatırımlara taşıyor

Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de 270 milyon euroluk yenileme yatırımlarına devam ederken, 10 milyon euroyu aşan rehabilitasyon yatırımını da devreye aldı. Bu hamleler sonucunda Avrupa’nın sürdürülebilirlik ve yeşil üretimde örnek üretim tesisleri arasında yer almaya hazırlandıklarını kaydeden YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, yaptıkları üretimle yıllık 1.3 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önüne geçtiklerini söyledi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ZEYNEP GÜREL

Enerji sektörü, yatırımcıların ajandasını her zaman hareketlendiriyor. Artan elektrik talebiyle birlikte, Türkiye’de termik santrallerin elektrik üretimindeki payı her geçen gün artıyor. Toplamda 55 termik santrallerin yer aldığı Türkiye’de, elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin kilovat saate yükselirken, üretim de yüzde 4,36 artarak 26 milyar 591 milyon 724 bin kilovat saat oldu. Yine aynı dönemde elektrik üretiminin yüzde 11,65’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 32,37’si doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,35’i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Türkiye enerji sektörünün 2,7 milyar dolarlık özelleştirmesi olan ve IC İçtaş Enerji-Limak Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ yatırımlarını sürdürüyor.  Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de 270 milyon euroluk yenileme yatırımlarına devam ederken, 10 milyon euroyu aşan rehabilitasyon yatırımını da devreye aldı. Tüm bu hamleler sonucunda Avrupa’nın sürdürülebilirlik ve yeşil üretimde örnek üretim tesisleri arasında yer almaya hazırlandıklarını kaydeden YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, yaptıkları üretimle yıllık 1.3 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önüne geçtiklerini söyledi.

 

Elektrikte arz güvenliği için kömür santralleri önemli

Dünya elektrik üretiminde kömür kullanımından çıkılması için ülkelerin belli bir takvimde planları bulunduğunu söyleyen Dinç, “Elektrikte arz güvenliği için kömür santralleri önemini koruyor, gelecek 15 yıl içinde de korumaya devam edecek. Bazı güç kaynaklar olmazsa, tek başına yenilenebilir kaynaklarla istikrarlı ve güvenli elektrik arz güvenliğini sağlamak henüz mümkün değil. Santrallerde ve maden sahalarında 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. İstihdamın yüzde 80’i bölge halkından. Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 2’sini karşılıyoruz. Bunu bölgeden çıkarılan yüzde 100 yerli linyit kömürüyle sağlıyoruz. Elektrik enerjisinin yaklaşık üçte birini kömürden elde eden Türkiye’nin ulusal enerji politikasında yerli kömürün önemli bir yeri bulunuyor. Birincil enerji kaynağı olan fosil” diye konuştu.

 

Arz güvenliğinde tehlike

İkizköy –Akbelen Orman Alanı Hukuki sürecin devam ettiği sahada YK Enerji’nin sahip olduğu izinler kamu tarafından verildiğini söyleyen Dinç, eldeki tüm somut bilgilere rağmen bölgede uygulanan yürütmeyi durdurma kararının elektrik arzında yakın zamanda sıkıntı oluşturacağını dile getirdi. Dinç, “Bugün kömürümüz var; ancak yürütmeyi durdurma kararının devamı arzda sıkıntı yaratacak. 7-8 ay içinde bunun sonuçlarını yaşayabiliriz. İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere bu durum tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Barajlardaki su seviyesinin de düşük olduğu dönemlerde de bu risk artıyor.  İthal kömürdeki fiyat artışını da düşünürsek, güvenilir yerli kaynağı kaybetmeyi millet olarak istemeyiz” şeklinde konuştu.

 

Ağaçlandırma için işbirliği

2020’de Orman Genel Müdürlüğü ile ‘Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü’ imzaladıklarını aktaran Serhat Dinç, “Sözleşme kapsamında ülke genelinde 450 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 2022 sonuna kadar bu sayı 1 milyonu aşacaktır, hedefimiz 5 milyon. Kömür sahalarımız sürdürülebilir madencilik ilkelerine paralel işletiliyor. Madencilik faaliyeti biten bölgelerde doğaya kazandırma ve sahaların rehabilitasyon projelerini yapıyoruz” dedi.

 

Arkeolojiye 12 milyon TL

YK Enerji, maden ruhsat sahasındaki arkeolojik kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arkeolojik kazılara yapılan yatırım 12 milyon TL’ye ulaştı. Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait farklı tiplerde 75 mezar, dört zeytinyağı işliği, iki adet konut tabanı arkeologlar tarafından kazı alanlarında bulundukları şekliyle Milas Ören Arkeopark açık hava müzesine kurulumları yapılıyor. Yakıtlarda yüzde 80’in üzerinde dışa bağımlı olan ülkemizin daha fazla dışarıya döviz ödemesini engelliyoruz. Bölgedeki kömür rezervimizle 2038 yılına kadar santrallerimiz faaliyetlerini sürdürecek.”