İzmir Model Fabrika EGİAD üyelerine tanıtıldı

Kamu, özel sektör, üniversite işbirliği ile oluşturulan “İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi” kapsamında kurulan Model Fabrika ile ilgili bilgilendirme toplantısı Direktör Osman Arslan’ın katılımıyla EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından gerçekleştirildi.

AB-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından fonlanan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Ticaret Odası ortak girişimiyle İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi A.Ş. yani “İzmir Model Fabrika” genç iş insanlarına tanıtıldı. Yalın üretim ve verimlilik başta olmak üzere firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini arttıran, şirketleri Endüstri 4.0’a hazırlayan İzmir Model Fabrika tanıtım toplantısına ilgi yoğun oldu. Ülkemizde ilk olarak Ankara’da kurulan, daha sonra Bursa, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Konya, Adana ve Mersin’de de hizmet etmeye başlayan Model Fabrika’ların sanayinin gelişimine olan katkıları görüşüldü.

Webinar olarak gerçekleşen toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Sancak, sanayinin hızlı bir değişim sürecinde olduğunu belirterek, bu değişim sürecine ayak uyduranların, dönüşüm sağlayanların ayakta kalabildiğini, başarıyı yakalayabildiğini ifade etti. İvme halinde olan sanayinin yenilenmeye ve dönüşüme açık olduğunun belirtildiği toplantıda, yeni üretim tekniklerinin atlanmaması gerektiğinin üzerinde duruldu. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Sancak, üretim esnasında maliyetin ve işçiliğinin minimuma düşürülmesi ile birlikte, kâr marjının artırılmasını amaçlayan Yalın Üretim Sisteminin benimsenmesinin önemine dikkat çekerek, “Yapmakta olduğumuz işleri en kısa sürede paraya dönüştürmek bir mecburiyettir. Bu da ancak bir malzemenin bitmiş ürüne dönüşerek müşterinin eline ulaşması ve ödemenin alınması için geçen sürenin radikal ölçüde kısaltılması ile mümkündür. Buradan hareketle şirketler devamlılıklarını sağlayabilmek ve rakipleri karşısında güçlü kalabilmek için klasik üretim sistemleri yerine Yalın Üretim Sistemlerini hayata geçirmektedirler. Yalın Üretim sistemini uygulamaya koyan şirketlerde az kaynak kullanılarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, müşteriye teslim zamanlarını azaltmak, ortaya çıkan israfları yok etmek ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda bizim dönem ana temalarımızdan birisi olan sürdürülebilirlik ve aynı zamanda yeşil uyum ile mümkün olmaktadır. Model Fabrika işletmelerimizin verimli üretime geçişinin sağlanması, yalın üretim felsefesinin kentimiz ve bölgemizde yaygınlaşması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir” dedi.

Günümüzün küresel rekabet ortamında büyük ya da küçük her şirket için çok sayıda rakibin olduğu bir ortamda var olabilmenin en iyi kalite, en düşük maliyet ve en iyi lojistik sistemine sahip olmakla mümkün olunduğunun vurgulandığı etkinlikte, Model Fabrika aracılığı ile EBSO ve İZTO’nun İzmir ekonomisi ve sanayisine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekildi.

Direktör Osman Arslan ise, Model Fabrika kavramı, verimlilik süreci, tarihsel gelişimi, model fabrikanın gerekliliği üzerinde ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. İmalat sanayi işletmelerinin verimliliklerinin artırılmasına yönelik yapılan uluslararası araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Model Fabrika fikrinin gerekliliği üzerinde değerlendirmede bulunarak, “Dünyanın birçok ülkesinde başarılı bir şekilde uygulanmakta olan model fabrika yaklaşımı ile başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır” dedi.

Loading