İzmir iş dünyası İZKA ile yeni sayfa açıyor

İzmir iş dünyasının önde gelen STK’ları ve çatı örgütü BASİFED, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’u makamında ziyaret ederek önümüzdeki süreçte İZKA ile hangi alanlarda çalışabileceklerini konuştu.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı önderliğinde ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in hazır bulunduğu toplantıda İZKA Genel Sekreteri, kurumun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İZKA’nın kuruluş fikrinin İzmir iş dünyasından çıktığını hatırlatarak, “Bugün geldiğimiz noktada Kalkınma Ajansı fikrini Türkiye’ye armağan eden kentimizin İZKA ile daha çok proje ortaya çıkarması gerekmektedir” dedi.

İzmir iş dünyasının İZKA ile çalışma motivasyonunun yüksek olduğunu ifade eden BASİFED Başkanı Kasalı, “Hedefimiz İZKA ile daha etkili ve doğrudan iletişim ve çarpan etkisi yapacak, sadece kent ve bölge için değil Türkiye için faydalı olacak projelere imza atmak” dedi.

Avrupa Birliği’nin ülkelere ayırdığı fonları olduğunu ancak Türkiye’nin bir çok Avrupa ülkesinden daha çok bu fonlara ihtiyacı olmasına rağmen buradan en az payı aldığını ifade eden Kasalı, “İzmir için İZKA da bir nevi AB fonu işlevi görüyor diyebiliriz. Ancak bu kaynağı yeterince verimli kullanamıyoruz. Sizin çalışmalarınız var evet ama İzmir’i bilen, tanıyan, burada iş yapan firmaların, akademisyenlerin, çiftçilerin size bilgi aktarması, proje talep etmesi, önermesi gerekiyor. Bunun yolu da sürdürülebilir iletişimden geçiyor. Bunu sağlamak üye derneklerimizi de kapsayacak şekilde, İZKA ile sürekli açık bir iletişim kanalı kurmamız gerekiyor” dedi.

“Odağımızda sanayi ve teknoloji var”

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, İzmir iş dünyası ile sıcak bir ilişkileri olduğunu, bunu daha da geliştirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. 

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kalkınma ajanslarında bazı değişikliklere gidildiğini ve o süreç sonrası yeniden yapılanma çalışmasına girdiklerini hatırlatan İZKA Genel Sekreteri Yavuz, “Dolayısıyla İzmir ile yapmış olduğumuz çalışmalarda tekrardan İzmir ile bir bağ kurmaya gayret ettik. Sahaya inerek kentin nelere ihtiyacı var belirlemeye çalıştık. Belli sektörlere, belli alanlara yoğunlaşma tercihimiz oldu” dedi.

Organizasyon yapılarının değiştiğini, artık yarışmacı projeler yerine spesifik konulara eğildiklerini anlatan Yavuz, “Odağımıza sanayi ve teknolojiyi yerleştirdik. Sanayide bundan sonra kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin kullanılması ve bu teknolojilerin bu bölgede üretilmesi süreçlerinde daha aktif yer almaya başladık. İzmir Kaynak Verimliliği Projesi bu çalışmanın sonucu oldu. İzmir sanayisinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Yenilenebilir enerji de odak alanlarımızdan birini oluşturuyor” dedi.

AB fonlarına proje yazım desteği

AB fonları konusunda da konuşan Yavuz, “Avrupa Birliği proje süreçleri için ciddi anlamda teknik kapasite gerektiriyor. Ajans olarak bu süreçlerde hem kendimiz başvurmak suretiyle, hem de bizim dışımızda sizin gibi STK’lar ve meslek örgütlerinin başvurularda bulunması önemli.  Zaman zaman proje yazımı, ortaklığı gibi konularda birlikte çalışabiliriz. Sizin belirlediğiniz konularda sizinle ortak olur, proje yazımı ve başvurusunu biz üstlenebiliriz, böyle ortaklıklar kurabiliriz. İletişimimizi sürdürülebilir hale getirmeyi biz de çok isteriz” dedi.

Toplantıda ESİAD, İZSİAD, EGİKAD ve EGİAD Başkanları da İZKA ile kurulacak iletişim kanalının sivil toplum kuruluşları açsından son derece faydalı olacağını ifade ettiler.