24. Avrasya Ekonomi Zirvesi 8-9 Temmuz 2021 Günleri İstanbul’da gerçekleşiyor

“İnsanlık Daha İyisini Hak ediyor” temasıyla tertiplenecek zirve pandemi dolayısıyla online olarak yapılacak

Yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgınının sınırlamalarına rağmen, Marmara Grubu Vakfı geçen sene 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni uydu aracılığıyla ve eş zamanlı canlı yayın ile dijital ortamda başarıyla gerçekleştirmişti.

Bu yıl Marmara Grubu Vakfı 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yapmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilindiği üzere Avrasya Ekonomi Zirveleri, ekonomi, enerji, sağlık, iklim ve telekomünikasyon alanlarında dünyanın önde gelen bilim insanlarını; akademisyenleri, politikacıları ve politika yapıcıları, iş ortaklarını, gençleri, sivil toplum ve tüm inançların liderlerini küresel gündemdeki en acil konuları ele almak üzere bir araya getirmektedir. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin dünyada kabul gören uluslararası toplantılar arasında önemli bir yeri olduğu gerçeğinden hareketle uluslararası sivil toplum kuruluşları bu etkinliğe büyük bir önem vermektedirler. 

“Zira insanlık daha iyisini hak ediyor” sloganıyla gerçekleşecek olan 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde uluslararası diyalog ve işbirliğinin genişletilmesi hedeflenmekte ve tüm işbirliği kanallarının korunarak çağımızın ortak sorunlarına çözümler aranması beklenmektedir.

24. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile ilgili olarak Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ile bir söyleşi yaptık. 

-Gene bir Zirve arifesindeyiz! Dile kolay 24 yıldır aralıksız bir etkinliği dünden bugüne intikal ettiriyorsunuz. Neler söylemek istiyorsunuz.

Öncelikle belirtmek isterim ki; bu yıl yirmidördüncüsünü tertipleyeceğimiz Avrasya Ekonomi Zirvesi, bir sivil toplum örgütünün başarabileceği pek de kolay olmayan bir etkinliktir.

Ben ve arkadaşlarım bu yüksek beraberlikten iftihar ediyoruz. Bu hiç de küçümsenecek bir başarı değildir. Takdir buyurursunuz ki, ara vermeden yirmidörtyıl bir etkinliği yaşatmak ve bunu uluslararası arenada kabul görür kılmak büyük bir sabrın ve özverinin işidir. Gene üzerine basarak belirtmek isterim, Marmara Grubu Vakfı mütevazi bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerinde gücünü özveriden, samimiyetten ve inançtan almaktadır. Bugün dünyada kabul gören uluslararası bir düşünce birlikteliği olarak anılmaktadır. Faaliyetleri süreklilik arz eden Marmara Grubu Vakfımız, bir barış ve diyalog sembolü olarak Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey’inde de aktif bir üye olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bizler Marmara Grubu Vakfı olarak Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne dünden bugüne intikal eden bir sorumluluk projesi olarak bakmaktayız.

Mütevazi bir sivil toplum örgütünün sıradan imkanlarla adeta yoktan var ettiği bu proje bir barış ve bir diyalog etkinliği olarak dünyada kabul görmektedir.

Marmara Grubu Vakfı olarak Cumhurbaşkanlarından akademisyenlere dini liderlerden siyaset insanlarına ulaşan ve yalnız Avrupa’da, Asya’da tanınan bir sivil toplum kuruluşu değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler çerçevesinde kurulu ECOSOC etkinliklerinde de yer almaktayız.

Öte yandan gene Marmara Grubu Vakfı olarak Bulgaristan, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Romanya ve Sırbistan’ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler düzeyinde işbirliklerimiz bulunmaktadır.

Bildiğiniz üzere geçen yıl tertiplediğimiz Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 47 farklı ülkeden katılım gerçekleşti. 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ise, pek çok farklı düşünce ve siyaset insanı ile bilim ve din adamlarını da buluşturmayı hedeflemekteyiz.   

Bu arada; 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni bütün isteğimize rağmen yüzyüze yapamamanın üzüntüsü içindeyiz.

Uçak biletlerinden otel rezervasyonlarına kadar bütün detayları çözmemize ve sağlık şartlarına riayet ederek yapmakta olduğumuz hazırlıklarımıza rağmen, 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni yaşamakta olduğumuz Covid-19 dolayısıyla online ve hibrit ortamda yapmağa karar verdik.

Karar alışımızda ki en büyük etken,  Zirvemizi şereflendirecek şahsiyetlerin çoğunun risk grubunda bulunmalarıdır. Teşrif buyuracak şahsiyetleri herhangi olası bir riske atmamak için, bu yıl da Zirvemizi online yapacağız.

Her ne kadar aşı konusunda ülkemiz büyük bir hamle ile aşılamayı devam ettirmekte ise de; Zirve sırasında almak zorunda olacağımız zorunlu tedbirler nedeniyle alışılmış geleneksel Avrasya Ekonomi Zirveleri formatını uygulamamızın mümkün olamayacağını göz önüne alarak bu yılda onlineve hibritdüzende yapmaya karar verdik.

-Covid-19 sonrası ekonomiyi nasıl ele alacaksınız? Ve nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Sizce yeni ufuklar ve daha yeni başlangıçlar için bir fırsat oluşma ihtimali var mı? 

Pandemi, insanların doğaya tam olarak hâkim olmadıklarını ve artan birbirine bağlılıklardan kaçamayacaklarını çarpıcı bir şekilde hatırlattı. Covid-19 küreselleşmenin büyüklüğünden ziyade yalnızca şeklini değiştirdi (daha az seyahat, daha fazla sanal toplantı). Pandemi küresel ekonomiyi parçalama girişimini hızlandırdı, aynı oranda da küreselleşmenin önemini ortaya çıkardı. Gene bu dönemde işbirliğinden çok rekabete şahitlik ettik.

Özgür dünya ekonomileri yeni alanlara hükmetmek için konumlanırken yükselen güçler adeta durma noktasına geldi. Piyasaların kendi başlarına çözemeyeceği sorunları çözmek için akıllı sanayi politikalarına ihtiyaçları daha da büyüdü. Salgın nedeniyle birçok ülkenin milli gelirinin azalması ve bazı ülkelere Covid-19 aşısının yeterli miktarda ulaşamamasının en öncelikle risk olduğu gerçeğinden hareketle dünya toplumlarının refah seviyelerinin geri kazanılmasını sağlamak gerektiğine inanıyorum. İşte bu ortamda 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yetkili bir Asya yüzyılı olacak mı sorusuyla daha güvenli ufuklar için ekonomide yeni yollar açmanın tartışmasını yapmayı tasarlamaktayız. Ve bu arada önemle belirtmek isterim ki; herkes güvende olmadan, kimse güvende olamaz.

-Enerji konusunu gündeme getireceksiniz. Enerji çağımızın vazgeçilmezi! Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bizler sivil düşünce insanları olarak Covid-19’u temiz enerjinin ve temiz teknolojinin oluşumunu yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak telakki etmekteyiz.

Dünyanın düşük gelirli bölgelerinde;  artan enerji taleplerini, enerji matematiği ve iklim matematiği ile birlikte değerlendirmenin ve sürdürülebilir kılmanın yollarını Covid-19’u fırsat bilip arayabilir miyiz? 

Bir kalkınma senaryosunda, dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılarken, iklim hedeflerine ulaşmanın önemini enerji alanında koruyabilir miyiz? Dolayısıyla enerjiyi bu değerler ölçüsünde münakaşaya açmak arzusundayız. 

-Programda Ortak Zafiyetlerimiz başlığıyla, Küresel ısınma ve iklim değişikliğini ele alacağınızdan bahsediyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu yıl 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ekonominin, enerjinin yanı sıra yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği konusunu gündeme getireceğiz.

Her ne kadar son bir yıldır dünyanın gündemi Covid-19 pandemisi olsa da, küresel ısınmanın yaşadığımız gezegen üzerinde yarattığı tehdit her geçen gün büyümektedir.

İnsan faaliyetleri sonucunda karbondioksit etkisi oranları artıyor. Bu da sıcakların yükselmesine neden oluyor. Bunun en önemli sonuçlarının başında sıra dışı hava olaylarının artması ve kutuplardaki buzulların erimeye başlaması geliyor. İklimde bu tarz iniş çıkışların olması çok doğal olmasına karşın bilim insanları, sıcakların artık önceki dönemlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde arttığını kabul ediyor ve söylüyorlar.

İklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar büyük olacağı henüz kestirilemiyor.

Gene iklim değişikliğiyle mücadele, bu yüzyılda insanlığın önündeki en büyük zorluklardan birisini oluşturmaktadır. Dünya’nın, küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşit olarak belirlenen seviyeye, gelecek beş yıl içinde ulaşacağı gerçeğini göz önüne alacak olursak kaçamak cevapları bırakıp, iklim krizi noktasına vardığımızı kabul etmemiz gerekiyor.

Paris İklim Anlaşması’nı göz ardı etmeden tıpkı Covid-19 ile mücadelede nasıl küresel bir boyutta hareket ettiysek, iklim konusunu tartışalım ve ortak bir nokta bulalım düşüncesiyle ileri bir adım atmak ve değişimin kapısını Cumhurbaşkanları Oturumu’nda ve Dini Liderlerle akademisyenlerin katılımıyla aralamak istiyoruz. Hedefimiz insanoğlunun iklim değişikliğinin etkisini görmesini sağlamak, sağlanacak bu farklılıkta daha güçlü tedbirlere uyulmasında karar birliğini oluşturmaktadır.

-Her yıl Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde sıra dışı misafirler bulunur. Bu misafirler günün aktüel konularında söz sahibi olan kişilerdir. Bu sene böyle misafirleriniz olacak mı?

Elbette. 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bu yıl sıra dışı iki önemli konuğu var.

Gerçekte bu konuklardan biri Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin uzun yıllardır tanıdığı ve bana göre dünyada enerji alanındaki on kişiden biri olan ve de yıllarca Azerbaycan Parlamentosu’nun Başkan Vekilliği’nde bulunan Valeh Aleskerov’dur.

Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası sahibi de olan Valeh Aleskerov şu anda Azerbaycan’da pek önemli bir kuruluşun başında bulunmaktadır.

Bakü Limanı’nın yanında kurulan (ALAT Serbest Ekonomi Bölgesi’nin) tanıtımını kıymetli dostumuz Valeh Aleskerov özel bir sunumla katılımcılara takdim edecek. 

Büyük fırsatlar arz eden bu tanıtım Avrupa-Kafkasya-Asya ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında sahip olduğu stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir yatırım merkezi olarak Azerbaycan’ın rekabet gücünü arttıracak yerli ve yabancı yatırımcı petrol dışı sektörlere bir davet oluşturacaktır.

Bir başka sıra dışı konuğumuz ise Türkiye’nin yaşayan en önemli filozoflarından biri olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’dir. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi sadece Türkiye’de değil, dünyada da felsefe, insan hakları ve etik değerler denince ilk akla gelen isimlerden biridir. Ünlü filozofumuz İoanna Kuçuradi 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin açılışında bizlere “Barış ve İnsan Hakları” konusunda bir konuşma yapacaktır. Sunacağı tebliğinin ilgiyle takip edileceğine inanıyoruz.

-Bu yıl Ankara’da bulunan Büyükelçiler’i bir araya getirerek  “Kuşak ve Yol Aydınlığında Farkındalık ve İşbirliği” oluşturacağınızı belirtmiştiniz. Bu konuyu biraz acar mısınız?

Büyükelçilerle yuvarlak bir masa’da bir araya gelerek Kuşak ve Yol Girişimi’nin Covid-19 sonrasının şartları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını ele almak ve Yeşil İpek Yolu, Sağlık İpek Yolu, Dijital İpek Yolu ile yeni oluşan Küresel Bilgi Otobanı’nı sürdürülebilir bir girişimin köşe taşları olarak ele alacağız.

Genel olarak dünya ekonomisinin ve özellikle de küresel değer zincirlerindeki olası ayrışma ve kopuklukların, Kuşak ve Yol Girişimi bağlamında hükümetlerin ve çokuluslu şirketlerin stratejik konumu üzerindeki etkisini de tartışmaya açacağız.

Çin yatırım projelerinin Avrasya’daki etkisine ve daha geniş Kuşak ve Yol Girişimi içindeki işlevselliğine ilişkin vaka çalışmaları pandemi sonrası analizleri Avrasya’daki stratejik yatırımın lokasyonel ve lojistik belirleyicileri ve yeniden yapılanması ile doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışlarının dinamiklerinin nicel analizlerini gündeme getirmek amacıyla Ankara’da bulunan İpek Yolu Büyükelçilerini bir masa etrafında toplayıp Kuşak ve Yol’un aydınlığında farkındalık ve işbirliğini konuşacağız.

-Kültürel etkinlikleriniz oluyordu. Bu yıl o etkinlikler ne oldu?

İHKİB Ailesi yüksek malumlarınız olduğu üzere her yıl Zirvemizin Galasını bir Moda Defilesiyle açmaktaydı. Bu yıl sanal olarak gerçekleşecek Defilemizin Tasarımcısı Ceren Ocak’tır. Kendisinin tasarımlarını Açılışımızı takiben barkovizyon aracılığıyla izleme olanağı bulacağız. Marmara Grubu Vakfı bir gelenek halinde yıllardır sürdürdüğü yüksek katkıdan dolayı İHKİB Ailesi’ne minnettardır. Bu bir markalar yaratma yarışıdır ve bu yarışta İHKİB, Türk tekstiline büyük hizmet ifa etmektedir. 

Bildiğiniz üzere Türkiye Jokey Kulübü de Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusunuher yıl bir anane halinde gerçekleştirmekteydi. Bu yıl da 7 Nisan 2021 günü AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ KUPASİ KOŞUSU Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirildi. 4 ve daha yaşlı safkan İngiliz atlarının start aldığı sentetik pistteki 2100 metre mesafeli koşunun galibi, Necati Demirkol’un sahibi ve yetiştiricisi olduğu Sensizim (Zoffany – Phrase / RoyalAnthem) isimli at oldu.

Yıllardır bir gelenek halinde gerçekleşen AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ KUPASI KOŞUSU, COVİD-19 salgını sebebiyle bu yıl seyircisiz olarak gerçekleşti.

Marmara Grubu Vakfı; Türkiye Jokey Kulübü’ne, Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne yıllardır gösterdiği yüksek dikkatten dolayı teşekkürü bir borç bilir.

-Bu yıl katılımcıları özetlemek isterseniz kimlerden söz etmek istersiniz?

Öncelikle belirtmeliyim ki Bosna Hersek Federasyon Başkanı Marinko Cavara aramızda olacaklardır. Önceki Cumhurbaşkanlarından ise; Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı MladenIvanic, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov, Çekya Cumhurbaşkanı Václav Klaus, Hırvatistan Cumhurbaşkanları Stjepan Mesic ile Ivo Josıpovic, Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdıu, Makedonya Cumhurbaşkanı GjorgeIvanov, Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk katılacaklarını teyit eden arasındadırlar.

Ayrıca Dini Liderler olarak Azerbaycan Şeyh-ül İslamı Allahşükür Paşazade, Patrik Bartholomeos, Süryani Patriği Yusuf Çetin, Süryani Monsenyörü Orhan Çanlı da aramızda olacaklarını belirtmiş bulunmaktadırlar.