Foça Tatil Köyü Bahreynli BKG Ortak Girişiminin oldu

İzmir’in turistik İlçesi Foça’da bulunan ve “Fransız Tatil Köyü” olarak da bilinen Foça Tatil Köyü’nün 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi veren BKG Ortak Girişimi’ne verilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Foça Tatil Köyü 1967 yılında Türkiye’nin ilk modern Tatil Köyü olarak hizmete girdi. 2005 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. İşletmecisi Fransız Club Mediterannee’den ve gelenlerin büyük bölümünün kulüp üyesi Fransız turistler olmasından dolayı bölge Fransız Tatil Köyü olarak anıldı.. 2005 yılında kapanan tatil köyü için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi’nce tahsis yapılmadı. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 49 yıllığına işletme hakkının verilmesini içeren 4.ncü ihale 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 10 Teklif sahibinin yer aldığı ihalede 131 milyon Tl. İle en yüksek teklifi BKG Ortak Girişimi verdi. Bahreyn merkezli bir şirket olduğu ifade edilen BKG Ortak Girişiminin teklifi bu kez Cumhurbaşkanlığı’ndan onay aldı. 

Onayın verildiği 21 Haziran 2021 tarih ve 4103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda ;

“Hazine adına kayıtlı; İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1855 ada, 9 (eski 187/7) parsel numaralı 13.279,08 m², 10 (eski 187/14) parsel numaralı 26.045,52 m², 11 (eski 187/15) parsel numaralı 84.748,03 m², 12 (eski 187/16) parsel numaralı 17.193,19 m², 4 (eski 187/19) parsel numaralı 141.504,82 m² yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina, müştemilatın bir bütün halinde (Foça Tatil Köyü) 131.000.000.- (Yüzotuzbirmilyon) Türk Lirası bedelle  en yüksek teklifi veren BKG Ortak Girişim’ e ihale Şartnamesi çerçevesinde 49 yıllığına işletme hakkının verilmesine, BKG Ortak Girişimi’n sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair 19/04/2021 tarihli ve 03 sayılı kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde işletme hakkı devri sözleşmesinin imzalanması ile iş bu karar gereklerinin yerine getirlimesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın  yetkili kılınmasına, 4046 sayılı kanunun 3.ncü ve geçici 29.ncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 8.nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.