15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı yönetmeliğine aykırı yapılmış

Geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanıyla ilgili iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, apartmanın Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun yapılmadığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nın B bloğunun depremde tamamen yıkıldığı ve binada 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımıyla oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna da yer verildi.

Doğanlar Apartmanından alınan beton karot numunelerinin deney sonuçlarına göre betonarme projedeki beton dayanım sınıfının sağlanamadığı, onaylı betonarme uygulama proje paftası incelendiğinde proje betonarme donatısı sınıfının paftalarda belirtilmediği bilirkişi raporunda yer aldı.

Raporda Doğanlar Apartmanı B bloğunun, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bina yer değiştirme hesaplarının binalar arası bırakılacak deprem derzinin Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine uygun yapılmaması nedeni ile statik proje müellifi ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması, özellikle etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeniyle bina fenni mesulü, sürveyan, bina müteahhidinin sorumlu olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde ise “İzmir’in 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde bulunuyor olması hususları göz önüne alındığında, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri, buna rağmen deprem sonrası tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı B bloku yapıldığı döneme ait mevzuata, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun yapmadıkları, plan ve projenin hazırlanmasında statik hesapların yapılmasında hatalarının bulunduğu, plan ve projeye uygun kalite ve gerekli yeterli malzemeleri kullanmadıkları, şüphelilerin kusurlu eylemleri sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

İddianamede şüphelilerin “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması talep edildi.